FN:s generalsekreterare António Guterres vid Gullrandadiskussionerna 2018: Bristen på förtroende är det största problemet

President Niinistö och generalsekreterare Guterres anländer till mötesplatsen före det avslutande anförandet. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö och generalsekreterare Guterres anländer till mötesplatsen före det avslutande anförandet. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

"Jag tror att vi lever i en värld som är bättre än under någon annan tidsperiod. Vi lever längre och dödligheten är låg", sade FN:s generalsekreterare António Guterres i det avslutande anförandet vid Gullrandadiskussionerna måndagen den 18 juni.

Ändå målar vi i dystra toner: Det kalla kriget verkar tidvis ha återvänt. Enligt Guterres är skillnaderna till det förflutna ändå stora. Världen är till exempel inte längre indelad i två tydliga block. För tillfället betraktar generalsekreteraren att det största hotet mot världsfreden finns i  Mellanöstern.

Dagens konflikter är fragmenterade och de kan involvera tiotals olika parter. ”Eftersom det är allt svårare att lösa konflikter, måste vi satsa på att förebygga dem”, sade generalsekreterare Guterres.

”Bristen på förtroende är på väg att bli det allvarligaste problemet i de internationella relationerna”, sade Guterres. Man försöker inte längre lösa konflikter multilateralt utan bilateralt.

På Gullranda uttryckte Guterres även sin oro över gamla hot som kommit tillbaka: kärnvapen och kemiska vapen.

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Hotbilder av teknik och artificiell intelligens

Guterres sade att vår tids omvälvande tekniska utveckling innebär fina och positiva saker för många människor och samhällen, men att de samtidigt för med sig nya hot. ”För det första är det säkert att många miljoner jobb försvinner i och med automatiseringen. Vi är inte beredda på det, eftersom förändringen är så snabb.”

Generalsekreteraren sade att inom tekniken och gentekniken är det svårt att införa lagstiftning och reglering. Enligt honom utgörs faran av till exempel autonoma vapensystem som kan stå helt utom räckhåll för människans kontroll.

Då det gäller nya tekniker såg generalsekreterare Guterres FN som en mötesplats i stället för en ledare eller föregångare. ”Människor från olika samhällsnivåer skulle kunna mötas, diskutera och tillsammans komma överens om det bästa sättet för att svara mot utmaningarna”, sade Guterres och berättade att bolag som Microsoft och Google har visat intresse för förslaget.

”Tack för era kloka tankar. Detta är en utmärkt avslutning”, sade president Niinistö när han avtackade generalsekreteraren. ”I vår vardag förstår vi inte alltid att vi lever i en bättre värld än någonsin förut. Kanske människan är benägen till missnöje.”

”Jag vill försäkra er, bästa generalsekreterare, om att Finland stöder er verksamhet för ett bättre FN. Detta ligger ju också i vårt intresse.”

”Jag vill också tacka alla er som deltagit i diskussionerna. Det har varit alla tiders Gullrandadiskussioner”, sade president Niinistö.

Bilateralt möte mellan president Niinistö och generalsekreterare Guterres

Republikens president Sauli Niinistö och FN:s generalsekreterare António Guterres träffades efter Gullrandadiskussionerna. Huvudteman för de bilaterala diskussionerna var maktförhållandet mellan stormakterna och konsekvenserna av dem på det multilaterala systemet och på FN:s verksamhet. Generalsekreterare Guterres tackade Finland för de goda insatserna för att minska de internationella spänningarna

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Bilder på Flickr