Försvarsmaktens avgående och blivande kommendör hos president Niinistö

Republikens president och försvarsmaktens överbefälhavare Sauli Niinistö träffade kommendören för försvarsmakten general Jarmo Lindberg och den blivande kommendören generallöjtnant Timo Kivinen på Gullranda tisdagen den 30 juli 2019. Besöket skedde med anledning av att uppdraget som kommendör överlåts och mottas.

Republikens president Sauli Niinistö tog emot avgående kommendör general Jarmo Lindberg och den kommande kommendören generallöjtnant Timo Kivinen på Gullranda. Bild: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Niinistö bjöd den avgående och blivande kommendören på lunch under vilken de förde diskussioner om aktuella frågor inom försvarsmakten.

President Niinistö utnämnde generallöjtnant Timo Kivinen till tjänsten som kommendör för försvarsmakten den 19 juni 2019. Kivinen tillträder som kommendör för försvarsmakten den 1 augusti. Samma dag befordrar Republikens president honom till general.

Bild: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli