Fridfull jul och gott nytt år 2018!

Fridfull jul och gott nytt år 2018

Vi önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år och vill härmed tacka för de många hälsningar vi fått och all den kontakt som tagits under det gångna året.

Sauli Niinistö           Jenni Haukio