Fridfull jul och gott nytt år 2020!

Vi önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år och vill härmed tacka för de många hälsningar vi fått och all den kontakt som tagits under det gångna året.

Sauli Niinistö Jenni Haukio