Fridfull Jul och Gott Nytt År

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president och hans maka önskar alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År. President vill härmed tacka för de många hälsningar de fått och all den kontakt som tagits under det gångna året.