Gemensamma globala utmaningar, framtiden för den multilaterala ordningen och ekonomiskt samarbete på agendan under Niinistös besök i Brasilien

Diskussionerna avslutades med en gemensam presskonferens. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Diskussionerna avslutades med en gemensam presskonferens. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö avlade ett officiellt besök i Brasilien den 1–2 juni 2023 på inbjudan av Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva.

Besöket inleddes torsdagen den 1 juni i huvudstaden Brasília. President Niinistö och president Lula diskuterade den geopolitiska situationen, gemensamma globala utmaningar, aktuella regionala frågor och de bilaterala relationerna mellan Finland och Brasilien.

Vid den gemensamma presskonferensen sade president Niinistö att diskussionerna hade varit mycket intressanta. ”Orden på den brasilianska flaggan, det vill säga ordning och framsteg, togs upp vid mötesbordet. Till dem är det lätt att tillägga en aktiv geopolitik. Brasilien har återvänt till de geopolitiska borden, och det är varmt välkommet.”

När det gäller de bilaterala relationerna lyfte presidenten fram det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Brasilien, där det enligt honom finns stor potential. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar att bära och vår egen andel att göra för att rädda världen. Detta ger många möjligheter till ekonomiskt samarbete inom biobränslen, telekommunikation, transport, cirkulär ekonomi. Jag är säker på att detta kommer att vara av intresse för många finländska företag.”

I fråga om kriget i Ukraina sade president Niinistö att presidenterna delar uppfattningen att fred är det allra viktigaste. ”Jag anser att varje fredsansträngning är mycket värdefull. Vi är ense om att Rysslands invasion av Ukraina är olaglig och att Ukraina är förtjänt en rättvis fred. Med andra ord en fred som Ukraina kan acceptera.” Enligt presidenten är det dock klart att när fred väl har uppnåtts behövs globala diskussioner om hur man kan säkerställa att freden blir hållbar.

Under den första dagen av sitt besök samtalade president Niinistö även med den federala senatens talman, Rodrigo Pacheco, och presidenten för Högsta domstolen, Rosa Weber. Diskussionerna berörde bland annat det geopolitiska läget, de bilaterala relationerna mellan Finland och Brasilien samt rättssystemet.

Fredagen den 2 juni besökte president Niinistö São Paulo, där han träffade delstatens guvernör Tarcísio de Freitas och deltog i ett företagsevenemang arrangerat av delstaten São Paulos industriförbund.

I sitt anförande vid evenemanget konstaterade president Niinistö att Finland och Brasilien båda är demokratier och marknadsekonomier som är framgångsrika i den regelbaserade internationella handeln. ”Jag tror att den interaktion vi har i dag kommer att hjälpa brasilianska och finska företag att skapa kontakter och genuina win-win-partnerskap.”

I evenemanget deltog representanter för det finländska och brasilianska näringslivet. President Niinistö tilldelades en förtjänstmedalj av São Paulos industriförbund, vilket är den högsta utmärkelse som en utländsk medborgare kan beviljas.

Under besöket i Brasilien åtföljdes president Niinistö av en företagsdelegation med representanter för olika branscher inom näringslivet.