Gullrandadiskussionerna förbereddes i videokonferenser – virtuella arbetsgrupper tog sig an världspolitiska, ekonomiska och samhälleliga utsikter i världen efter corona

Arbetsgruppen Världen på Gullrandadiskussionerna (uppe till vänster) Stephen Kotkin, professor i historia vid Princetonuniversitet, Sini Paukkunen, enhetschef för utrikesministeriets enhet för planering och forskning, minister Jaakko Iloniemi och gruppens ordförande, Hiski Haukkala, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Arbetsgruppen Världen på Gullrandadiskussionerna (uppe till vänster) Stephen Kotkin, professor i historia vid Princetonuniversitet, Sini Paukkunen, enhetschef för utrikesministeriets enhet för planering och forskning, minister Jaakko Iloniemi och gruppens ordförande, Hiski Haukkala, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Gullrandadiskussionerna hålls söndagen den 24 maj kl. 18.15 och kan ses i direktsändning på Yle TV1 och Yle Arenan. En del av Gullrandadiskussionerna förs traditionsenligt i mindre arbetsgrupper, som i år sammanträdde virtuellt redan förra veckan.

Arbetsgrupperna skissade upp hurdana förändringar vi kan förvänta oss i världspolitiken, ekonomin och i det finländska samhället efter coronapandemin. Gruppernas arbete utgör en grund för diskussionerna den 24 maj.

Coronapandemins geopolitiska konsekvenser

I diskussionen om världspolitiken fäste den internationella expertgruppen uppmärksamhet vid de geopolitiska konsekvenserna av coronapandemin. Diskussionsledare var professor Hiski Haukkala från Tammerfors universitet. Konkurrensen mellan USA och Kina, utvecklingen av de transatlantiska förbindelserna och Europeiska unionens handlingsförmåga är av stor betydelse också för Finland. Frågan om det globala ledarskapets framtid upprepades flera gånger under diskussionen.

Ekonomin bör förnyas

Arbetsgruppen för ekonomiska frågor, under ledning av Risto Siilasmaa, styrelseordförande vid F-Secure och Nokia, hade redan före mötet producerat ett omfattande prognosmaterial om pandemins konsekvenser på kort och på lång sikt. I diskussionen betonades framför allt digitaliseringens och teknikens betydelse, staternas roll när det gäller att lösa nya slags ekonomiska och finanspolitiska utmaningar samt globaliseringens öde. I stället för att återvända till det tidigare måste vi sikta på förnyelse.

Ett gott samhälle också efter corona

Den tredje arbetsgruppen diskuterade under ledning av Karina Jutila, forskningsdirektör vid e2, metoder för hur Finland ska klara sig ur coronakrisen som ett så bra samhälle som möjligt. För att klara av krisen krävs reformer. Samtidigt kan krisen också erbjuda en möjlighet att skapa nya sätt att tänka och agera och att föra en ingående värdediskussion. Som särskilt viktiga aspekter lyfte arbetsgruppen fram sammanhållningen, de ungas ställning, kompetens och investeringar samt kunskap och kultur.

Diskussionen om dessa teman fortsätter och fördjupas på söndag i Gullrandadiskussionernas huvudsändning. Även tittarna kan delta i diskussionerna genom att skicka in frågor och kommentarer på webbadressen yle.fi/kultaranta.

I arbetsgrupperna deltog:

Världen
 • Hiski Haukkala, professor i internationell politik, Tammerfors universitet
 • Mika Aaltola, direktör, Utrikespolitiska institutet
 • Thomas Bagger, doktor, generaldirektör för utrikesfrågor, Tysklands förbundspresidents kansli, Förbundsrepubliken Tyskland
 • Francois Heisbourg, professor, särskild rådgivare Foundation for Strategic Research
 • Jaakko Iloniemi, minister
 • Stephen Kotkin, professor, Historiska fakulteten, Princetonuniversitetet
 • Sini Paukkunen enhetschef, Enheten för planering och forskning, Utrikesministeriet
 • Constanze Telzenmüller, Senior Fellow, Center on the United States and Europe, Brookings Institution
Ekonomi
 • Risto Siilasmaa, styrelseordförande, Nokia Abp och F-Secure Abp
 • Douglas Flint, styrelseordförande, Standard Life Aberdeen
 • Jim Hagemann Snabe, styrelseordförande, Siemens AG och Maersk Group
 • Tuuli Koivu, chefsekonom, Nordea Bank Abp
 • Sixten Korkman emeritusprofessor i ekonomi
 • Marjo Miettinen, styrelseordförande Teknologiindustrin
 • Mari Pantsar, direktör, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • Olli Rehn, chefdirektör, Finlands Bank
 • Tuomas Saarenheimo, ordförande, Eurogruppens arbetsgrupp, Europeiska unionens råd
Samhälle
 • Karina Jutila, direktör, e2 Tutkimus
 • Kari Jussi Aho, ägarföretagare, Rukakeskus Oy / Pyhätunturi Oy och Aho Group Oy
 • Elisa Gebhard, ordförande, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
 • Kirsi Hiilamo, prost, familjerådgivare, Helsingfors kyrkliga samfällighet, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • Kari Jordan, bergsråd, styrelseordförande, Outokumpu Oyj
 • Jyrki Niemi, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
 • Elina Pekkarinen, barnombudsman
 • Susanna Pettersson, överintendent, Nationalmuseum i Sverige
 • Juho Saari, dekanus, Tammerfors universitet

Läs mer: