Gullrandadiskussionerna inleddes: Intensifierat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige svarar på aktuella utmaningar

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Gullrandadiskussionerna, som republikens president Sauli Niinistö står värd för, inleddes i det finsk-svenska samarbetets tecken. Huvudgäst vid diskussionerna är Sveriges statsminister Stefan Löfven. Båda betonade i sina egna öppningsanföranden betydelsen av ett intensifierat försvarssamarbete mellan länderna.

”Finland och Sverige har haft som vana att svara på aktuella utmaningar. Ett av svaren är ett intensivare ömsesidigt samarbete”, sa president Niinistö på söndag kväll när han öppnade konferensen. ”Försvars- och militärsamarbetet behöver vid sin sida också ett intensivare utrikespolitiskt kompanjonskap mellan Finland och Sverige.”

Enligt president Niinistö innehåller den färska utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen alla de fyra stödpelarna i vår säkerhetspolitik. Dessa pelare är försvarsförmåga, västintegration, förhållandena till Ryssland samt internationell rätt. ”Målet för vår aktiva stabilitetspolitik är fred och säkerhet. Det förutsätter både kommunikation och beredskap.”

Enligt presidenten förenas Finland och Sverige av en stark åsikt om den internationella rättens och avtalssystemets betydelse – inte minst som säkerhet för mindre länder. ”Håller det på att bli så kallt att deras betydelse håller på att falla i glömska och tilltron till dessa håller på att försvinna? Och om så är fallet, hur skulle den kunna returneras?”, undrade presidenten.

Alla medborgare landsförsvarare

President Niinistö behandlade i sitt tal även betydelsen av ett trovärdigt nationellt försvar. ”Vi tänker att en stark försvarsmakt förhindrar konflikter på förhand genom att lyfta tröskeln för angriparen. Kanske man mer sällan tänker att den också skapar intresse för kompanjonskap. Så här skapar en stark försvarsförmåga möjligheter också med tanke på den osannolika situationen att preventiva åtgärder inte räcker.”

Hotet av ett hybridkrig kan enligt presidenten komma fram i former som vi inte ens kan gissa. ”Det kan rikta sig mot hela vår existens, och följden är då att alla medborgare är landsförsvarare. Viljan att försvara sitt land, som stämplats som ett gammalmodigt värde, kommer nog att börja värdesättas.”

President Niinistö hänvisade i sitt anförande till det förändrade säkerhetsläget i Europa, vilket påverkas av såväl brytningen mellan Ryssland och västvärlden, konflikterna i Ukraina, Mellanöstern och Nordafrika som trycket inom Europa. ”Vi för dessa diskussioner i en tid, då många sanningar som gällt länge och som ansetts vara stabila nu vacklar.”

”Jag hoppas att vi i dag och i morgon tillsammans kan ställa frågor samt tillsammans söka svar på dem och också gemensamma svar”, sa president Niinistö när han hälsade de svenska gästerna välkomna.

De nordiska länderna excellerar ovan sin viktklass

Sveriges statsminister Stefan Löfven hänvisade i sitt anförande till de nordiska stats- och regeringschefernas nyliga besök i Washington. I början av besöket konstaterade Förenta staternas president Barack Obama att de nordiska länderna excellerar ovan sin viktklass på den internationella arenan. Enligt Löfven bör man även i fortsättningen stäva efter att brett och synligt vara med och påverka internationellt. ”Det finns ett starkt internationellt intresse för våra nordiska värderingar och för vår samhällsmodell”, bedömde Löfven.  

Enligt Löfven inverkar det förändrade säkerhetsläget i Östersjön på både Finlands och Sveriges framtida lösningar. Löfven underströk möjligheterna med finskt-svenskt samarbete när det gäller att minska spänningarna i Östersjöområdet.

”Östersjöområdet borde präglas av avspänning och gemenskap. Stora och militärt starka nationer har ingen rätt att påverka andra stater, att inskränka deras suveränitet att fatta sina egna beslut om vilken säkerhetspolitisk linje man vill välja.”

Löfven underströk grundpelarna i Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik: alliansfrihet och samarbete. ”I vår samarbetslinje spelar kontakterna med Finland en alldeles särskild roll”, sa Löfven. Enligt Löfven är en viktig del av Sveriges och Finlands partnerskap med Nato den dialog som de båda länderna för med Nato om säkerheten i Östersjöregionen.

Gullranda-diskussionerna