Gullrandadiskussionerna 2019 inleddes med en debatt om ett Europa i förändring: ”Frågan lyder: vad har vi gemensamt?”

Foto: Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia

Foto: Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistö och Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier öppnade Gullrandadiskussionerna 2019 med en debatt om ett Europa i förändring och Europas framtid. I sitt inledningsanförande utmanade president Niinistö åhörarna att fundera på vad Europa har gemensamt.

Den sjunde upplagan av Gullrandadiskussionerna infaller vid en intressant tidpunkt, konstaterade båda presidenterna i öppningsdebatten den 16 juni. I Finland har den nya regeringen inlett sitt arbete och européerna har valt nya representanter till Bryssel. Samtidigt förbereder sig Finland för det kommande EU-ordförandeskapet. ”Detta är ett bra tillfälle att begrunda vilka utmaningar Europa står inför och vilka uppgifter vår världsdel och Europeiska unionen går till mötes”, sade president Steinmeier.

Presidenterna var eniga om att EU står inför många utmaningar som måste lösas. ”Den politiska och ekonomiska tyngdpunkten i världen är på väg bort från Europa. Europa måste se över några av dess grundläggande värderingar och sitt förhållande till stormakterna”, sade president Steinmeier.

”Visionen om framtiden är inte klar. Det skulle vara en överraskning om inga överraskningar inträffade. Bristen på förutsägbarhet är en utmaning för EU. Den viktigaste frågan lyder: vad har vi gemensamt? Vi måste påminna oss om varför vi är tillsammans”, sade president Niinistö.

Visavi ekonomiskt inflytande

I sitt inledningsanförande nämnde president Steinmeier bland annat Kina som en av världens stormakter. Kina närmar sig Europa i fråga om ekonomin, men glider politiskt sett allt längre från Europa. Hur utvecklar vi vårt förhållande som en del av dynamiken mellan Förenta staterna, Kina, Ryssland och Europa? Lyckas vi bevara sammanhållningen i Europeiska unionen?”

President Niinistö spann vidare på tanken genom att reflektera över Kinas ekonomiska inflytande inte bara i Europa, utan också med tanke på den regelbaserade ordningen i världen. Enligt honom kan ekonomin användas som incitament för att försvaga den regelbaserade ordningens ställning och för att orsaka konflikter mellan länder. ”Det kommer inte att vara någon enkel uppgift för EU att upprätthålla enigheten.”

Från splittring till enighet

Presidenterna tog också upp brexit och den splittring i läger som Storbritanniens eventuella utträde leder till i Europa. President Steinmeier var benägen att tro att händelserna kan ge Europa en läxa. ”För om européerna inte försvarar enigheten i Europa, vem ska då göra det?”

President Niinistö sade sig vara glad över att också samarbetet om säkerhet och försvar i Europa har återupptagits i diskussionen mellan EU-länderna. ”Hurdan är en union som förlitar sig enbart på extern hjälp?”

Trots att man under diskussionerna ur ett brett perspektiv behandlade utmaningarna inom det europeiska samarbetet hävdade presidenterna att det inte finns orsak till överdriven pessimism. ”Det är vår uppgift som presidenter att vara optimistiska”, sade president Steinmeier. President Niinistö instämde i dessa ord: ”Allt fler politiska ledare är på väg tillbaka till Europas rötter och tanken om vad vi har gemensamt. Och det som är gemensamt blir hela tiden viktigare. När vi inser vad vi har gemensamt blir det också lättare att lösa oenigheter.”