Gullrandadiskussionerna inleddes med överläggningar om kriget i Ukraina, det aktuella säkerhetsläget och Finlands medlemskap i Nato

Republikens president Sauli Niinistö, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Norges statsminister Jonas Gahr Støre på Gullranda den 12 juni 2022. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Norges statsminister Jonas Gahr Støre på Gullranda den 12 juni 2022. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Gullrandadiskussionerna med republikens president Sauli Niinistö som värd inleddes söndagen den 12 juni 2022. I år är temat för diskussionerna Ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden.

I sin inledning lyfte president Niinistö bland annat fram de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina, vilka Finland möter från ett redan från förr försvagat utgångsläge. Detta kräver särskild uppmärksamhet. ”Vi måste komma ihåg att en nations sammanhållning och resiliens till stor del vilar på ekonomin.” Samtidigt påminde presidenten om att Ukraina betalar ett extremt högt pris för situationen. ”Det finns inga tecken på ett snabbt slut på kriget. Ukraina fortsätter att kämpa för sin självständighet och våra gemensamma värderingar. Vi måste stå fast vid vårt stöd till Ukraina”, sade presidenten.

I sitt anförande framhöll generalsekreterare Stoltenberg att Finlands Natobeslut är historiskt och att ett finskt medlemskap inte bara förbättrar Finlands säkerhet, utan stärker hela försvarsalliansen.

Efter anförandena diskuterade Niinistö och Stoltenberg inför publik bland annat kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap. Norges statsminister Jonas Gahr Støre var den första som kommenterade samtalet med ett inlägg. Støre uttryckte Norges starka stöd för Finlands medlemskap i Nato och betonade att de nordiska länderna inte utgör ett hot mot någon. President Niinistö fortsatte med att betona att säkerhet inte är ett nollsummespel. ”Om någon höjer sin säkerhet, så är det inte till förfång för någon annan.”

Bilateralt möte med Natos generalsekreterare

Före de inledande anförandena hade president Niinistö ett möte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Temat för överläggningarna var bland annat Finlands Natomedlemskap, kriget i Ukraina och den förändrade säkerhetsmiljön. Efter mötet höll president Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg en gemensam pressträff där presidenten tackade generalsekreteraren för samarbetet och de nära kontakterna.

”Vi blev förvånade över Turkiets ståndpunkt. I den internationella politiken är det skäl att ta det som samtalspartnern säger på allvar, och vi tar Turkiets åsikter på allvar”, sade president Niinistö.

Diskussionerna fortsätter på måndag morgon kl. 9.45 med en paneldebatt om nordiskt samarbete och säkerhet. Måndagens andra session börjar kl. 11.30 och då behandlas Finlands säkerhetspolitik i förändring.

Inspelning av den inledande diskussionen