Gullrandadiskussionernas deltagare 2022

Stoltenberg Jens, generalsekreterare, Nato

Støre Jonas Gahr, Norges statsminister

 

Aaltola Mika, direktör, Utrikespolitiska institutet

Ahtiainen Ilkka, chefredaktör, MTV Uutiset

Andersson Li, undervisningsminister, partiordförande för Vänsterförbundet

Antell Mikael, ambassadör, Finlands ambassad i Oslo

Asunmaa Piritta, avdelningschef, Utrikesministeriet

Clase Nicola, ambassadör, Sveriges ambassad i Finland

Creutz Katja, programdirektör, Utrikespolitiska institutet

Essayah Sari, riksdagsledamot, partiordförande för Kristdemokraterna

Forsberg Tuomas, direktör för forskarkollegiet, Helsingfors universitet

Fägersten Björn, programchef och seniorforskare, Utrikespolitiska institutet i Sverige

Haapasaari Annastina, ansvarig chefredaktör, The Ulkopolitist

Haavisto Pekka, utrikesminister

Halla-aho Jussi, riksdagsledamot, utrikesutskottets ordförande

Harkimo Harry, riksdagsledamot, partiordförande för Rörelse Nu

Hassi Satu, riksdagsledamot, stora utskottets ordförande

Haukkala Hiski, kanslichef, republikens presidents kansli

Hautala Heidi, vice talman för Europaparlamentet

Hautala Mikko, ambassadör, Finlands ambassad i Washington D.C.

Heikel Kirsi, Nordenkorrespondent, Yle

Helanterä Antti, ambassadör, Finlands ambassad i Moskva

Henriksson Anna-Maja, justitieminister, partiordförande för Svenska folkpartiet

Henriksson Maimo, ambassadör, Finlands ambassad i Stockholm

Herlin Jussi, styrelsens vice ordförande, KONE Oyj

Holopainen Minna, ansvarig chefredaktör, STT Finska Notisbyrån

Häkämies Jyri, verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK

Iloniemi Jaakko, minister

Kaikkonen Antti, försvarsminister

Kallio Jyrki, äldre forskare, Utrikespolitiska institutet

Kalliokoski Matti, chefredaktör, Suomen Kuvalehti

Kari Martti J., överste i a., filosofie doktor, Jyväskylä universitet

Karvala Kreeta, ledarskribent, Iltalehti

Kastehelmi Emil, forskare

Kemppainen Jouni, chefredaktör, Maaseudun Tulevaisuus

Kivinen Timo, general, kommendör för Försvarsmakten

Koivu Tuuli, chefekonom, Nordea Bank Abp

Korhonen Iikka, forskningschef, Finlands Bank

Korhonen Klaus, ambassadör, Finlands delegation vid Nato

Kouzmitchev Konstantin, styrelseordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf

Kronman Gunvor, verkställande direktör, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Kuusela Janne, avdelningschef, överdirektör, Försvarsministeriet

Känkänen Janne, verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen

Laine Päivi, ambassadör, Finlands ambassad i Kiev

Laurila Anna, ordförande, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Laurila Pekka, strategichef, ICEYE Oy

Lehtomäki Paula, generalsekreterare, Nordiska ministerrådet

Luoma Raimo, kanslichef, Arbets- och näringsministeriet

Löfström Mats, riksdagsledamot

Majanen Juha, statssekreterare som kanslichef, Finansministeriet

Mattlin Mikael, universitetslektor, docent, Åbo universitet

Mervola Pekka, ansvarig chefredaktör, Keskisuomalainen

Mikkonen Krista, inrikesminister

Möttönen Mikko, medgrundare och chefsforskare, IQM Finland Oy

Nojonen Matti, professor i Kinas kultur och samhälle, Lapplands universitet

Ohisalo Maria, miljö- och klimatminister, partiordförande för De Gröna

Ojala-Niemelä Johanna, riksdagsledamot, grundlagsutskottets ordförande

Orell Jussi, chefredaktör, Turun Sanomat

Orpo Petteri, riksdagsledamot, försvarsutskottets ordförande, partiordförande för Samlingspartiet

Palokangas Marko, överstelöjtnant, militärprofessor, Försvarshögskolan

Pelttari Antti, chef, Skyddspolisen

Penttilä Risto E. J., verkställande direktör, Nordic West Office

Pietiläinen Matti, nyhetschef, Uutissuomalainen

Pimiä Kirsi, kanslichef, Inrikesministeriet

Pulkkinen Esa, generallöjtnant i a., kanslichef, Försvarsministeriet

Purra Riikka, riksdagsledamot, förvaltningsutskottets ordförande, partiordförande för Sannfinländarna

Raik Kristi, direktör, Utrikespolitiska institutet i Estland

Raitasalo Jyri, överste, docent, Försvarshögskolan

Rauramo Markus, verkställande direktör, Fortum Abp

Räisänen Riikka, chefredaktör, Yle Nyheter och aktualiteter

Saarikko Annika, finansminister, partiordförande för Centern

Saarikoski Saska, journalist, Helsingin Sanomat

Sauer Kai, understatssekreterare, Utrikesministeriet

Simojoki Niilo, specialredaktör, STT Finska Notisbyrån

Sinkkonen Elina, äldre forskare, Utrikespolitiska institutet

Skinnari Ville, utvecklings- och utrikeshandelsminister

Stangnes, Dag, ambassadör, Norges ambassad i Finland

Taubert Krista, chef för utrikesredaktionen, Yle Nyheter och aktualiteter

Tiilikainen Teija, direktör, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (Hybrid CoE)

Tuomioja Erkki, riksdagsledamot

Tynkkynen Veli-Pekka, professor, Helsingfors universitet

Ukkola Sanna, redaktör, AlfaTV

Vaaherkumpu Seija, redaktör, Yle

Vanhanen Matti, riksdagens talman

Varpela Valtteri, chefredaktör för nyheter, Iltalehti

Vasara Antti, verkställande direktör, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Vauhkonen Juha, konteramiral, Huvudstabens underrättelsechef, Försvarsmakten

Virkkunen Henna, medlem av Europaparlamentet

von der Pahlen William, företagare, Hypoteesi Oy

Yläjärvi Erja, chefredaktör, ansvarig utgivare, Hufvudstadsbladet