Helsingforsandan starkt framme under president Niinistös arbetsbesök i Tyskland

Poistettu:

Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier tar emot president Sauli Niinistös på arbetsbesöket i Berlin den 22 november 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök i Tyskland den 21–23 september 2021. Måndagen den 22 november träffade president Niinistö Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och höll ett tal vid ett seminarium ordnat av Körber-stiftelsen.

Vid det bilaterala mötet mellan president Niinistö och förbundspresident Steinmeier behandlades Helsingforsandan samt stormaktsrelationerna och säkerheten i Europa. Efter mötet och en arbetslunch fortsatte presidenterna diskussionen tillsammans med finländska och tyska experter om den så kallade Helsingforsandan.

Helsingforsandan i en tid av stormaktskamp

President Niinistö var huvudtalare vid ett seminarium som Körber-stiftelsen ordnade i Berlin med temat Helsingforsandan i en tid av stormaktskamp. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

På måndag eftermiddag var president Niinistö huvudtalare vid ett seminarium som ordnades av Körber-stiftelsen där också förbundspresident Steinmeier deltog. Temat för seminariet var Helsingforsandan i en tid av stormaktskamp (”International Dialogue Revisited: The Spirit of Helsinki in an Age of Great-Power Competition”).

Presidenten betonade vikten av dialog och förtroende i en tid av ökande spänningar och nya tekniska hot. Utöver diskussioner med likasinnade är det särskilt viktigt att föra en dialog med dem som vi är minst eniga med.

”Att garantera fred och säkerhet. Att trygga vår planets hållbarhet och välfärd. Dessa är enligt min mening våra mest akuta mänskliga skyldigheter. Vi kan ta ansvar för dessa skyldigheter endast genom att agera tillsammans”, sade presidenten och frågade: ”Är vi beredda att uppfylla dessa skyldigheter?”

President Niinistö lyfte fram vapenkontroll som ett konkret exempel på ett område där metoden med Helsingforsandan skulle kunna utnyttjas. Under kalla kriget ledde förhandlingarna om vapenkontroll förutom till begränsningar också till att förtroendet mellan parterna ökade: detta gav upphov till en spiral av god utveckling.

Situationen har förändrats av att de avtal som ingicks under kalla kriget håller på att gå förlorade och av att ny teknik och artificiell intelligens blivit allt mer komplicerade. ”Allteftersom antalet aktörer ökar och utsikterna blir betydligt svårare att förutse blir det också allt svårare att bygga upp förtroendet. Men vi måste ändå sträva efter att bygga upp det.”

I sitt tal sade presidenten att Finland utöver samarbetet med Tyskland undersöker möjligheterna att kombinera Helsingforsandans synsätt med processen kring FN:s Our Common Agenda. ”Även här ligger fokus på fred och säkerhet, vapenkontroll och ny teknik samt konfliktförebyggande och förtroendeskapande åtgärder.”

President Niinistö konstaterade också att Finland i slutet av förra veckan officiellt beslutade att kandidera till ordförandeland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2025. ”Vi måste ta ansvar för vår världsdels framtid. Finland är redo att göra sin del.”

Tal vid Humboldt-universitetet på tisdag

Arbetsbesöket fortsatte tisdagen den 23 november, då president Niinistö höll  ett tal vid Humboldt-universitetet i Berlin. Temat för talet var behovet av ett starkare Europa i en hårdare och svårare värld (”The case for a stronger Europe in a harder world).

President Niinistö höll  ett tal vid Humboldt-universitetet i Berlin.Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli