Huvudfasen av renoveringen av Gullranda har inletts

Den mest omfattande fasen av den grundläggande renoveringen av republikens presidents sommarresidens, Gullranda, inleddes den 1 september 2022. På grund av renoveringen är parken och huvudbyggnaden på Gullranda ur bruk 2023–2024.

Granitslottet, trädgården och parkområdet ska vara upprustade senast 2025. Syftet med renoveringen är att identifiera, bevara och om möjligt återställa det kulturhistoriska värdet hos parken på Gullranda. Konstruktionerna i parken kommer att återfå samma utförande som i början av 1900-talet, men så att kulturhistoriskt viktiga lager från 1960-talet bevaras. Samtidigt restaureras och förnyas grönområden och kommunalteknik. I renoveringen beaktas de krav som dagens användning och underhåll ställer.

I det första skedet av totalrenoveringen 2017–2020 har man förbättrat passagerna, portområdet och parkeringen. Dessutom har man byggt ett landningsområde för helikopter och förnyat kommunaltekniken. Ombyggnadsarbetena har utförts utanför sommarsäsongen. Trädgården och huvudbyggnaden iståndsätts 2023–2024 och under den tiden kommer Gullranda inte att vara i bruk.

Projektets huvudentreprenör är Rakennustoimisto Laamo Oy.

Gullranda, som ligger på ön Luonnonmaa i Nådendal, har varit Republiken Finlands presidents sommarresidens sedan 1922. Huvudbyggnaden på Gullranda, det ståtliga Granitslottet, uppfördes av jordbruksrådet Alfred Kordelin och stod klart 1916. Trädgården iståndsattes senast på 1960-talet och Granitslottet genomgick en omfattande restaurering likaså på 1960-talet.

Mer information om renoveringen finns på vår webbplats.