Islands president Jóhannesson gäst hos president Niinistö: Gemensamma mål i Arktiska rådet

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och hansa maka Eliza Jean Reid träffade republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio på Talludden den 31 maj 2017. Detta är Jóhannessons första resa till Finland som president. I pressmötet efter diskussionerna berömde presidenterna den utmärkta kontakten mellan Finland och Island. ”Vår bilaterala relation är utomordentligt god. Det är svårt att försöka förbättra något som redan är fullkomligt”, sade president Niinistö. Båda presidenterna betonade vikten av samarbete särskilt med avseende på den arktiska regionen.

”Vi har ett gemensamt uppdrag i Arktiska rådet. Finland är ordförandeland under de två kommande åren, varefter Island tar över ordförandeskapet. Det är mycket viktigt att vi håller tät kontakt och tillsammans planerar vilka frågor vi vill föra vidare”, betonade president Niinistö. Han sade att han tror att de ekonomiska intressena i kombination med miljöaspekterna kommer att få en allt synligare roll i verksamheten i den arktiska regionen: ”Vi måste kunna svara på denna utmaning och finna balansen mellan dem”, sade han. President Jóhannesson var av samma åsikt. ”Åtgärderna ska vara hållbara på lång sikt. Det är alla nordiska länder eniga om”, sade han.

Säkerhetsläget i Östersjön

Presidenterna diskuterade även säkerhetsläget i Östersjön. President Niinistö berättade att på den Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s möte som för närvarande pågår i Helsingfors är ett tema på agendan insatser för att förbättra flygsäkerheten. ”Jag hoppas på en positiv utveckling i fråga om flygsäkerheten. Det är möjligt för Ryssland och Nato att tillsammans göra små framsteg för att öka flygsäkerheten i vår region”, bedömde president Niinistö. President Jóhannesson för sin del underströk betydelsen av dialog i relationen till Ryssland. Enligt honom är det viktigt att kanalerna för diskussion hålls öppna.

Tvådagarsbesök i Finland

Det isländska presidentparets Finlandsbesök varar två dagar. Torsdagen den 1 juni deltar de i de nordiska statchefernas gemensamma besök med anledning av 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Presidenterna träffades nu för andra gången på kort tid. Det första mötet ägde rum i mars 2017 vid en arktisk konferens i ryska Archangelsk. Dessutom önskade president Niinistö president Jóhannesson välkommen på statsbesök till Finland nästa år.

Islands förre president Ólafur Ragnar Grímsson besökte Finland 2012. President Niinistö besökte Island senast hösten 2014 och avlade ett statsbesök på Island i maj 2013. Presidenterna Niinistö och Jóhannesson träffades nu för andra gången.

Presskonferensen 31 maj 2017