Islands president Jóhannesson och president Niinistö: Norden är ett starkt varumärke

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli<br/>

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Arktiska rådet, Brexit, det nordiska samarbetet och den globala säkerheten var samtalsämnen när republikens president Sauli Niinistö träffade Islands president Guðni Th. Jóhannesson på Presidentens slott den 15 maj 2018. Islands president var på statsbesök i Finland med sin maka Eliza Reid den 14–17 maj 2018.

Finland är för närvarande ordförande i Arktiska rådet och efterträds av Island. ”Finland har talat om behovet att minska utsläppen av svart sot i den arktiska regionen. Jag har ofta sagt att om vi förlorar Arktis förlorar vi hela världen”, konstaterade president Niinistö på presskonferensen efter mötet.

President Niinistö berättade att de två ländernas förvaltningar gör ett nära samarbete med anledning av ordförandeskapen och hjälper varandra: ”Ni har tagit upp frågan om de förorenade haven och särskilt plastavfallet. Vi önskar er framgång med att finna lösningar på problemet och är beredda att hjälpa.”

Säkerhetspolitiken väcker oro

När presidenterna diskuterade säkerhetsläget både globalt och i våra närområden sade president Niinistö att situationen är oroväckande. I detta sammanhang bedömde presidenten de eventuella följderna av att USA drar sig ur kärnavtalet med Iran: ”USA:s utträde kan allvarligt skada de transatlantiska relationerna. Detta skulle leda till mycket större konsekvenser än de som gäller enbart Iran och kärnavtalet.” 

Jämställdhet ger framgång 

Båda presidenterna lyfte fram de nordiska ländernas framgång, Norden som varumärke och betydelsen av jämställdhet. ”Det finns ännu mycket vi måste bli bättre på. Men om någon frågar varför det går så bra för oss här i Norden kan vi svara att jämställdheten är en viktig framgångsfaktor för våra länder. Om ni vill nå framgång ska ni stärka jämställdheten”, sade president Jóhannesson.

Presidenterna Jóhannesson och Niinistö hör båda till opinionsbildarna i HeForShe-kampanjen i regi av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Kampanjen främjar jämlikheten och sporrar särskilt män och pojkar att delta i jämställdhetsarbetet. ”Tillsammans arbetar vi för att förbättra ställningen för flickor och kvinnor världen över”, sade president Niinistö.

Besöket fortsatte i Åbo

Tisdagen den 15 maj träffade president Jóhannesson också riksdagens talman Paula Risikko och statsminister Juha Sipilä. Dagen avslutades med en galamiddag på Presidentens slott med president Niinistö och fru Jenni Haukio som värdar.

Onsdagen den 16 maj besökte presidenterna isbrytaren Urho där de deltog i ett diskussionsmöte om arktiska frågor.
 
I diskussionen betonades den globala betydelsen av den arktiska regionen. President Niinistö påpekade att det är skäl att förbereda sig på att intresset för de arktiska frågorna växer även utanför de åtta länder som är medlemmar i Arktiska rådet. Presidenten poängterade att miljöskyddet är det viktigaste temat i Arktis. Konkreta framsteg är viktigare än stora ord. Arktiska rådet har en ledande roll då det gäller att driva på samarbetet i praktiken.
 
Likaså i de andra anförandena ansågs det väsentligt att bevara freden i regionen och att Arktis utvecklas utifrån principen om hållbar utveckling. I dag omfattar istäcket i regionen endast hälften av den areal som för 50 år sedan. Även plastavfall, vilket Island har valt som tema under sitt ordförandeskap, utgör ett hot mot Arktis.
 
Efter diskussionen bekantade sig presidenterna med isbrytaren Urhos verksamhet och historia med fartygets befälhavare Timo Aaltonen som guide.

President Guðni Th. Jóhannesson deltog också i ett seminarium arrangerat av Finlands näringsliv och Centralförbundet för Islands näringsliv, höll en föreläsning vid Helsingfors universitet och besökte företagsbyn Me & MyCity. På kvällen var det isländska presidentparet värd för en mottagning i Finlandia-huset.

Torsdagen den 17 maj fortsatte statsbesöket i Åbo där det isländska presidentparet besökte besöks- och innovationscentret Joki, uppstartsgemenskapen SparkUp, Åbo universitet, Åbo slott, Åbo Akademi och Forum Marinum.

President Niinistö besökte Island hösten 2014 och avlade ett statsbesök på Island i maj 2013.

Video: Presskonferensen

Fotos på Flickr

Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannessonin ja puoliso Eliza Reidin valtiovierailu Suomeen 14.–17. toukokuuta 2018.