Ismo Siikaluoma blir slottsfogde vid Republikens presidents kansli

Kommodor Ismo Siikaluoma har utnämnts till slottsfogde vid Republikens presidents kansli. Han tillträder den 1 maj 2021. Siikaluoma övergår till republikens presidents kansli från Gränsbevakningsväsendet, där han senast har varit sjösäkerhetsdirektör.

Slottsfogden ansvarar för kansliets personal-, ekonomi-, informations-, fastighets och materialförvaltning och är chef för enheten för förvaltning och tjänster.

Den nuvarande slottsfogden Anne Puonti blir verkställande direktör för Dövas servicestiftelse. Puonti har varit slottsfogde vid republikens presidents kansli sedan 2006.