Italiens president Mattarella och president Niinistö: De europeiska länderna bör samarbeta

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

”Det är speciellt fint att kunna avlägga ett statsbesök just i år, när Finland firar sina 100 år av självständighet”, sade Italiens president Sergio Mattarella vid hans och republikens president Sauli Niinistös gemensamma presskonferens på Presidentens slott den 27 september 2017.

Temat för Finlands jubileumsår, ”Tillsammans”, har enligt president Mattarella alltid avspeglat finländarnas sätt att agera, och han konstaterade att det är ett bra rättesnöre också för Europeiska unionen och det internationella samfundet.

”Italien uppskattar Finlands budskap och önskar att det hörsammas också internationellt”, sade president Mattarella.

Presidenterna diskuterade metoder för att hantera migrationen

President Niinistö tackade Italien för allt det som landet gjort för att hantera migrationen för hela Europas del och framhöll att de europeiska länderna bör samarbeta.

”För närvarande ligger det största trycket på Italien i och med Medelhavsrutten, och Italien har redan i åratal tagit emot en enorm mängd flyktingar”, påminde president Niinistö.

”Vi är ense om att man bör sträva efter att förbättra förhållandena i de områden människor har lämnat så att de ska kunna stanna kvar i sina hemtrakter. Samtidigt bör vi tillsammans också se hur vi kan få den okontrollerade migrationen under kontroll”, tillade president Niinistö. De båda presidenterna framhöll vikten av att man håller fast vid överenskomna regler.

”Migrationen kan inte elimineras, men de europeiska länderna bör kunna hantera den tillsammans”, sade president Mattarella och lyfte fram de flyktingkvoter som Europeiska kommissionen fastställt för medlemsländerna.

”Vi tackar Finland för att landet samvetsgrant har följt avtalet och tagit emot den överenskomna mängden flyktingar”, sade president Mattarella.

Säkerhetspolitik och terrorism samtalsämnen

”Ett centralt tema i våra diskussioner var att EU bör garantera medborgarnas säkerhet. Bekämpningen av terrorism är en faktor som vi uttryckligen med intensifierat europeiskt och internationellt samarbete bör hitta flera lösningar på”, sade president Niinistö.

President Mattarella framförde också sitt deltagande med anledning av attacken i Åbo. President Niinistö lyfte för sin del fram den italienska medborgare som skadades i attacken.

Klimatfrågor angår alla

Diskussionerna rörde sig också om bl.a. ordförandeskapet i Arktiska rådet och president Niinistös förslag för en minskning av utsläppen av sot.

President Mattarella citerade en del av det tal som president Niinistö hållit i FN:s generalförsamling, där president Niinistö sagt att vi förlorar världen om vi förlorar den arktiska regionen.

”Det är precis så det är. Efter Parisavtalet måste vi ta flera steg i samma riktning”, konstaterade president Mattarella.

”Jag är väldigt glad över det breda stöd vi fått i vårt arbete inom Arktiska rådet”, sade president Niinistö.

Dagen avslutades med galamiddag 

Italiens president Sergio Mattarella är tillsammans med sin dotter Laura Mattarella på statsbesök i Finland den 26–28 september. Den 27 september avslutades dagen med en galamiddag i Presidentens slott med president Niinistö och fru Jenni Haukio som värdar.

I programmet för president Mattarellas statsbesök ingick också kransnedläggning på Sandudds begravningsplats. President Mattarella träffade dessutom riksdagens talman Maria Lohela och Helsingfors stads ledning. Torsdagen den 28 september träffar president Mattarella statsminister Juha Sipilä.

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök till Italien i november 2014 och träffade då president Giorgio Napolitano. Det senaste statsbesöket från Italien till Finland ägde rum år 2008, då president Napolitano träffade president Tarja Halonen.

Presskonferensen den 27 september 2017