Japans premiärminister Abe besökte Finland – Stärkta relationer mellan Finland och Japan

Japans premiärminister Shinzō Abe och president Sauli Niinistö skakar hand under pressträffen i Spegelsalen i Presidentens slott. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Japans premiärminister Shinzō Abe och president Sauli Niinistö skakar hand under pressträffen i Spegelsalen i Presidentens slott. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Japans premiärminister Shinzō Abe avlade ett officiellt besök i Finland tillsammans med sin maka fru Akie Abe. Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio tog emot gästerna på Presidentens slott måndagen den 10 juli 2017.

Under besöket diskuterades bl.a. de bilaterala relationerna mellan länderna, Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet samt internationella frågor, såsom läget på Koreahalvön. ”Premiärminister Abes besök är en stor hedersbetygelse under Finlands 100-årsjubileum”, sade president Niinistö när den gemensamma pressträffen inleddes. 

President Niinistö refererade till det officiella besök som han avlade i Japan i mars 2016 och konstaterade att de goda diskussioner som inleddes då hade fortsatt under detta besök. ”För ett år sedan kom vi överens om ett strategiskt partnerskap mellan länderna, och relationen mellan Finland och Japan har blivit ännu starkare än tidigare. Vi står inför mycket likartade utmaningar, såsom en åldrande befolkning, en långsam ekonomisk tillväxt och förändringar i den säkerhetspolitiska miljön. Samtidigt delar vi samma starka värdegrund, som vi båda har förbundit oss att främja i världen.”

”Let women shine”

President Niinistö och premiärminister Abe diskuterade också främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Båda hör till en grupp opinionsbildare inom ramen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Womens HeForShe-kampanj. ”Premiärminister Abe hittade ett bra uttryck för att beskriva det arbetet, nämligen ’Let women shine’”, sa president Niinistö.

Presidenten och premiärministern konstaterade under sina diskussioner att relationerna mellan Japan och Europeiska unionen håller på att stärkas ytterligare. Det senaste exemplet på det är enligt president Niinistö det frihandelsavtal som slöts under det toppmöte mellan EU och Japan som hölls i Bryssel förra veckan. ”Jag sa till premiärministern att jag tror att Europeiska unionen kommer att bli ännu starkare hädanefter, och jag förstod på honom att det är en positiv utveckling ur Japans perspektiv, eftersom Japan stöder ett starkt EU”.

Det arktiska området: ekonomiska och miljömässiga intressen vägs mot varandra

Även det arktiska området och Finlands pågående ordförandeskap i Arktiska rådet togs upp under besöket. ”Vi ska effektivisera vårt samarbete i synnerhet när det gäller miljön i det arktiska området”, sa premiärminister Abe.

”Det blir nu kanske för första gången mycket tydligt att vi blir tvungna att väga de ekonomiska och miljömässiga intressena väldigt noggrant, och på sätt och vis mot varandra. Jag tror att denna situation kommer att dominera Finlands ordförandeskap, åtminstone mot slutet av ordförandeperioden”, konstaterade presidenten när han träffade finländska medier efter besöket. 

”Det finns ett stort tryck på att utnyttja det arktiska området. Dock vet vi att klimatförändringen framskrider som allra snabbast i det arktiska området, och om den utvecklingen fortgår har det ödesdigra konsekvenser.”

Besök vid kafé som sysselsätter personer med utvecklingsstörning

Fru Haukio och fru Abe besökte bland annat kvarterskaféet IPI Kulmakuppila i Berghäll i Helsingfors. Kaféet är involverat i föreningen Lyhty ry:s sysselsättningsverksamhet för utvecklingsstörda, vilket innebär att där arbetar också personer med utvecklingsstörning och deras handledare.

Premiärminister Abe åtföljdes på sin resa till Finland av en japansk delegation på hög nivå. Besöket avslutades med en lunch, där en stor skara finländare från olika samhällssektorer deltog.  

Republikens president Sauli Niinistö avlade ett officiellt besök i Japan i mars 2016 och träffade då premiärminister Abe. Det förra besöket på premiärministernivå från Japan till Finland var premiärminister Junichiro Koizumis besök i september 2006. Japans kejsare Akihito avlade ett statsbesök i Finland i maj 2000.

Premiärminister Abe besökte nu de nordiska länderna för första gången som premiärminister. Abe har besökt Finland en gång tidigare 1985, då han var personlig assistent åt sin far, den dåvarande utrikesministern Shintaro Abe.

President Niinistö och fru Haukio välkomnar Japans premiärminister Shinzō Abe och fru Akie Abe till det officiella besöket i Finland. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Niinistö och fru Haukio välkomnar Japans premiärminister Shinzō Abe och fru Akie Abe till det officiella besöket i Finland. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Video: Pressträffen