Jenni Haukio deltog i avslutningsfesten på sommarlägret för ukrainska barn i Nationalmuseet

Makan till republikens president Jenni Haukio deltog i avslutningsfesten på sommarlägret för ukrainska barn i Nationalmuseet. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Makan till republikens president Jenni Haukio deltog i avslutningsfesten på sommarlägret för ukrainska barn i Nationalmuseet. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Makan till republikens president Jenni Haukio deltog i avslutningsfesten på sommarlägret för ukrainska barn i Nationalmuseet onsdagen den 10 augusti 2022. Under presidentparets statsbesök i Sverige i maj bekantade sig Haukio med motsvarande verksamhet tillsammans med drottning Silvia och uppmuntrade till att den skulle ordnas även i Finland.

Den svenska välgörenhetsorganisationen Beredskapslyftet ordnade i sommar tillsammans med Nationalmuseet och företagspartner sommarläger för barn i åldern 6–12 år i Nationalmuseets lokaler. I sommarlägren deltog sammanlagt 180 barn, som inleder sin skolgång i Finland när höstterminen börjar. Målet för lägerverksamheten var att skapa en trygg miljö för barnen att tillbringa sommaren, lära sig nya saker och bekanta sig med den finländska kulturen och miljön i Helsingfors.

”Via sommarlägren har vi kunnat skapa tryggt innehåll i de ukrainska barnens vardag, som ger glädje och stödjer integrationen i Finland. Förhoppningsvis bär upplevelserna barnen ännu länge efter att de egentliga lägren är över”, sade Jenni Haukio i det tal hon höll under avslutningsevenemanget på onsdagen.

Hon sade att finländarna gör allt de kan för att de ukrainska familjerna ska ha det så bra som möjligt i Finland under denna exceptionella tid. ”Framför allt vill vi se till att inte ett enda barn eller en enda familj skulle lämnas ensamma, utan att det alltid skulle finnas möjlighet till det individuella stöd som envar familj behöver.”

”Även om ens hemland är det käraste för var och en, hoppas jag att ni skulle kunna känna er som hemma här i Finland. Vi lovar att göra vårt bästa för att det ska vara så.”

I avslutningsevenemanget deltog även bland annat Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova och Sveriges ambassadör i Finland Nicola Clase.

Beredskapslyftet, som ansvarade för organiseringen av sommarlägerverksamheten, har tidigare ordnat motsvarande funktionell hjälp för ukrainska barn i Sverige tillsammans med Nordiska Museet. Haukio bekantade sig med verksamheten tillsammans med drottning Silvia under presidentparets statsbesök i Sverige i maj och uppmuntrade till att den skulle genomföras även i Finland. Nationalmuseet stod för lokaler, innehåll och praktiskt stöd för att ordna lägerverksamheten. Verksamheten finansierades med donationer från det finländska och svenska näringslivet.

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Beredskapslyftets Fredrik Hillelson , överdirektör för Finlands nationalmuseum Elina Anttila, republikens presidents maka Jenni Haukio och Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli