Julen anlände till Talludden

Förutom en gran, överräckte fortstuderandena även en havrekärve till presidentparet. Det var redan 21 gången som presidentens havrekärve kom från Marttila gård i Kauvatsa.

Förutom en gran, överräckte fortstuderandena även en havrekärve till presidentparet. Det var redan 21 gången som presidentens havrekärve kom från Marttila gård i Kauvatsa.

På Talluden rådde julstämning den 18 december 2014 när president Sauli Niinistö tillsammans med sin fru Jenni Haukio tog emot de traditionella julhälsningarna. Vid sidan av hälsningarna diskuterade man också om sådant som har väckt oro, som t.ex. barnfamiljers utslagning, jordbruksproduktionens utveckling och klimatförändringen. 

Dagen började med att ljuset kom till Talludden när Lucia framförde den första hälsningen tillsammans med sin kör. Finlands Lucia är i år 19-åriga Vanessa Eriksson från Åland. Lucia och hennes kör uppträder under jultiden bl.a. på åldringshem, barnhem, sjukhus, skolor och daghem. På Talludden sjöng kören naturligtvis först den traditionella Lucia-sången, och efter det Fridfullt i drömmar på krubbans halm och Härlig är jorden. Till Lucia-traditionen hör också välgörenhet. Den riksomfattande Luciainsamlingen arrangeras av Folkhälsan, och intäkterna av insamlingen används för att förebygga barnfamiljers utslagning.

I entréhallen i presidentens tjänstebostad restes som seden sig bör fortstudenternas ståtliga julgran. Ända sedan 1960-talet har julgranen till presidenten levererats av studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. I år fälldes granen i Ridasjärvi nära Hyvinge. Bredvid granen placerades havrekärven, som också varit tradition i över 20 år.

Julskinkan kom från Vemo i Egentliga Finland. Bland företrädarna för lant- och skogsbruksproducenternas förening i Vemo fanns också några unga lantbruksföretagare som presidentparet diskuterade jordbruksproduktionens framtidsutsikter med. Företrädaren för landsbygdens ungdomar inom MTK i Vemo, Arne Puttaas inledande ord handlade om hur viktigt det är att företagarna bedriver ansvarsfull affärsverksamhet. President Niinistö tog upp befolkningstillväxten och de utmaningar som den medför för livsmedelsproduktionen.

En tradition som är ännu äldre än julgranstraditionen är överräckandet av julgäddan. Redan på 1700-talet hade skärgårdsborna som tradition att föra en gädda till kungen på julen. I år kom presidentparets gädda från Korpo, och den överräcktes av ett sällskap av kommuninvånare från olika branscher. Fiskaren Tom Jalas hade fiskelycka i år, eftersom han hade fångat en 2,2 kilograms baddare med kastspö utanför Gyltö. De tre senaste åren har presidentparets gädda fångats i trakterna kring Iniö.

En julhälsningstradition av nyare slag representerar den korg med ekologiska grönsaker som överräcktes av organisationer inom djur- och naturskyddet och som presidentparet nu tog emot för tredje året i rad. Vid de 11 organisationernas gemensamma hälsning lyfte de fram vikten av att bekämpa klimatförändringen och påminde om att alla har en möjlighet att minska sitt eget koldioxidavtryck genom att övergå till en mera vegetarisk kost. Presidenten tackade för de viktiga orden och sade att han önskar att man nästa år vid mötet i Paris får till stånd verkliga resultat när det gäller klimatförändringen.

Grönsakskorgen innehöll också ett vegenben till presidentparets hund Lennu. Lennu tyckte tydligen att veganbenet smakade minst lika bra som ett äkta ben, eftersom det var uppätet redan innan gästerna gav sig iväg.

På Talludden bjöds det även på karelska piroger av företrädarna för Karjalan Liitto. Pirogerna överräcktes av bagaren själv, Aira Viitaniemi, hedersmedlem av Karjalan Liitto.  I korgen fanns det fem olika slags piroger, och de färskaste var tillredda på morgonen samma dag. Med fanns också ”Sulhaspiirakoita”, och Aira Viitaniemi påminde om att dessa små piroger alltid är slutna om de tillreds på rätt sätt.

Presidentparets julbord pryddes av ett stort arrangemang av julblommor som de fick av Finlands Blomsterhandlarförbund i Helsingfors. När presidenten tackade för det präktiga blomsterarrangemanget, konstaterade han att blomsterhandlarna hör till de energiska småföretagarna, och att han hoppas att finländarna skaffar sina julblommor från den blomsterhandlare som ligger närmast.   

Bilder

På morgonen framförde Lucia sin hälsning tillsammans med sin kör. Kören sjöng Sankta Lucia, Fridfullt i drömmar på krubbans halm och Härlig är jorden. På morgonen framförde Lucia sin hälsning tillsammans med sin kör. Kören sjöng Sankta Lucia, Fridfullt i drömmar på krubbans halm och Härlig är jorden. Ända sedan 1960-talet har julgranen till presidenten levererats av studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.
Forststuderandena överräckte även den traditionella havrekärven från Marttila gård i Kauvatsa. Julskinkan kom från Vemo i Egentliga Finland. Arne Puttaa, företrädare för landsbygdens ungdomar inom MTK i Vemo, skakar hand med president Niinistö.   Presidentparet hälsar på företrädarna för lant- och skogsbruksproducenternas förening i Vemo.
Korpo Kulturgille rf överräckte presidentparet julgäddan som fiskare Tom Jalas hade fångat med kastspö utanför Gyltö. På Talludden på en bädd av enkvistar ligger den 2,2 kilograms baddaren till gädda. Som gåva i gengäld fick Korpoborna gädd-pepparkakor som var bakade på Talludden.
Blomsterhandlarförbund i Helsingfors framförde en blomsterhälsning från alla blomsterhandlare i Finland. Presidenten konstaterade att blomsterhandlarna hör till de energiska småföretagarna, och att han hoppas att finländarna skaffar sina julblommor från närmaste blomsterhandlare. För tredje året i rad överräckte djur- och naturskyddsorganisationerna en ekogrönsakskorg till presidentparet.
Företrädarna för organisationerna hälsas av Lennu - i munnen vegantuggbenet från gåvokorgen.  Vegantuggbenet räckte mer än väl för hela besökstiden. President Niinistö och Lennu.
Företrädarna för Karjalan Liitto förde med sig karelska piroger till Talludden. Pirogerna överräcktes av bagaren Aira Viitaniemi, hedersmedlem av Karjalan Liitto. I korgen fanns det fem olika slags piroger, och de färskaste var tillredda på morgonen samma dag.