President Niinistö under statsbesöket av Kanadas generalguvernör: Transatlantiskt samarbete blir allt viktigare

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Kanadas generalguvernör Mary Simon inledde sitt statsbesök i Finland tisdagen den 7 februari 2023. Republikens president Sauli Niinistö och doktor Jenni Haukio tog emot sin gäst vid en officiell välkomstceremoni på Presidentens slott. Presidenten och generalguvernören diskuterade de bilaterala relationerna mellan Finland och Kanada, säkerhetsfrågor, klimatförändringar och det arktiska samarbetet.

Vid en gemensam presskonferens efter diskussionerna betonade president Niinistö det arktiska områdets sårbarhet för klimatförändringar. ”Vi måste göra allt vi kan för att undvika en katastrof i Arktis. Förlorar vi Arktis, förlorar vi världen. Vi har ett stort ansvar när det gäller detta samarbete.”

Naturligt samarbete

President Niinistö lyfte fram de goda bilaterala relationerna mellan Finland och Kanada. ”Attityden i de nordliga länderna är mycket likartad, vilket gör samarbetet naturligt.” Presidenten betonade också vikten av det transatlantiska samarbetet: ”Europa har råkat ut för krig, något som verkade omöjligt. Det har fått oss att inse att världen inte är så god som vi trodde. Därför blir det transatlantiska samarbetet allt viktigare”, sade president Niinistö.

På pressens fråga om ratificeringsprocessen för medlemskap i Nato svarade presidenten att Finlands ställning är klar. ”Vi går vidare i full enighet med Sverige samtidigt som vi håller nära kontakt med Bryssel och naturligtvis med Vita huset och Turkiet. Detta är vår ståndpunkt för närvarande: målet är att både Finland och Sverige antas som medlemmar så snart som möjligt.”

På tisdagen hade generalguvernören dessutom en lunch på inbjudan av Helsingfors stad, ett möte med riksdagens vice talman Antti Rinne samt en statlig middag på Presidentens slott.

Statsbesöket fortsätter på onsdag med en kransnedläggning på Sandudds begravningsplats, ett besök i Företagsbyn Helsingfors-Vanda och ett möte med unga samer.

Torsdagen den 9 februari besöker president Niinistö och generalguvernör Simon Rovaniemi. Presidenten och generalguvernören deltar i ett diskussionsmöte i vetenskapscentret Arktikum om klimatförändringarnas konsekvenser för Arktis. I programmet ingår också ett studiebesök i Ylikylä grundskola för att följa undervisningen i samiska och ett besök i Lapplands flygflottilj.

Video

Gemensam presskonferens med republikens president Sauli Niinistö och Kanadas generalguvernör Mary Simon den 7 februari 2023