Läget i Ukraina och Finlands deltagande i internationell krishantering behandlades vid mötet mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 306/2015
12.6.2015

Fredagen den 12 juni diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Ukraina. Republikens president ska diskutera frågan med president Putin i Moskva den 16 juni.

Finland anser att det skärpta läget i östra Ukraina är oroväckande. De eskalerade striderna rubbar det sköra eldupphöret ytterligare. Finland betonar ett fullödigt verkställande av Minskavtalet och alla parters, inklusive Ryssland, ansvar för genomförandet. Det är viktigt att OSSE:s kontaktgrupp och de arbetsgrupper som är underställda den fortsätter sitt arbete.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade även Finlands deltagande i internationell krishantering, internationell övningsverksamhet och i snabbinsatsstyrkorna. För närvarande deltar cirka 500 soldater i militära krishanteringsuppdrag. De flesta av dem tjänstgör i UNIFIL-insatsen i Libanon. Finland överväger möjligheterna att fortsätta sitt deltagande i UNIFIL-insatsen också efter att det nuvarande mandatet löpt ut i maj 2016. Finland fortsätter sitt deltagande i FN:s MINUSMA-insats i Mali. Finland beslutar om sitt deltagande i FN:s UNMIL-insats i Liberia före utgången av 2015. I början av hösten kommer deltagandet i krishantering, inklusive ett närmare genomförande av riktlinjerna i regeringsprogrammet, att tas upp på nytt. Finland fortsätter sitt deltagande i internationell övningsverksamhet och i snabbinsatsstyrkorna utifrån samma utgångspunkter och mål som tidigare.

Utskottet fick också en översikt över intensifieringen av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, enhetschef, tfn 0295 351 820, Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, (läget i Ukraina) utrikesministeriet, Hannu Teittinen, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 317, (krishantering) och Sami Nurmi, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 336 (försvarssamarbete) försvarsministeriet