Läget i Ukraina och våldsam extremism behandlades vid mötet mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott den 27 februari 2015

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 104/2015
27.2.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade fredagen den 27 februari 2015 det aktuella läget i Ukraina.

Det avtal som ingicks i Minsk den 12 februari är ett viktigt försök att få till stånd en lösning på konflikten. Finland förutsätter att parterna i konflikten iakttar sina förpliktelser. Ryssland bör utöva inflytande på separatisternas ledning, så att eldupphöret iakttas och tillbakadragandet av tunga vapen kan genomföras på det sätt som förutsätts i Minskavtalet. OSSE:s observatörer bör garanteras tillträde till samtliga områden i enlighet med Minskavtalet. Finland stöder en förstärkning av OSSE:s närvaro i Ukraina.

I Kiev uppmärksammades minnesdagen för Majdan, Självständighetstorget, den 22 februari. Finland uttrycker sitt medkännande och deltagande med de anhöriga till offren i konflikten i Ukraina.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade även våldsam extremism samt åtgärder för att förebygga och förhindra den. Utskottet uttryckte sin oro för den påverkan som det våldsamma och radikaliserande materialet bland annat på internet har.

Dessutom fick utskottet till kännedom och diskuterade det betänkande som lämnades av arbetsgruppen för en informationsanskaffningslag i januari 2015 om utvecklingsbehoven för lagstiftningen i fråga om säkerhetsmyndigheternas underrättelseförmåga.

Ytterligare information: avdelningschef Terhi Hakala, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet (läget i Ukraina); kanslichef Päivi Nerg, tfn 0295 488 203, inrikesministeriet (våldsam extremism); regeringsråd Hanna Nordström, tfn 0295 140 600, försvarsministeriet (betänkandet)