Lettlands president besökte Finland – ”Finland arbetar för att minska spänningarna kring Östersjön” 

Foto: Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell / Republikens presidents kansli

“Du är den tredje baltiska presidenten inom en månad som besöker Finland. Detta är beskrivande för de nära relationerna mellan Norden och Baltikum och mellan Finland och Lettland. I synnerhet i tider som dessa är vårt fruktbara samarbete särskilt viktigt”, sade republikens president Sauli Niinistö den 1 november när han träffade Lettlands president Raimonds Vējonis som var på besök i Finland. 

President Niinistö tog emot president Vējonis på Presidentens slott. Presidenterna diskuterade bland annat relationerna mellan Finland och Lettland, utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och aktuella EU-frågor. Också energisäkerhet och miljöproblemen i Östersjön diskuterades. 

Säkerheten kring Östersjön måste tryggas 

President Niinistö tog upp säkerheten i Östersjöregionen som det viktigaste ämnet för diskussionen.  

”Spänningarna i Östersjöregionen har ökat.  Vi har sett hur Nato placerar styrkor i de baltiska länderna. Det här är viktigt – inte bara för att garantera människors säkerhet, utan också för att stabilisera hela området. Vi hade ändå kunnat vänta oss att Ryssland skulle reagera på Natos åtgärder, och nu har vi fått se reaktioner”, sade president Niinistö med hänvisning bland annat till de Iskander-robotar som Ryssland placerat i Kaliningrad. 

”Enligt min mening är all verksamhet för att minska eller stabilisera spänningarna i Östersjöregionen viktig. Finland arbetar för det”, framhöll president Niinistö. Han underströk även betydelsen av att föra en dialog med Ryssland och konstaterade att dialogen också betonades i slutdokumentet från Natos toppmöte i Warszawa i somras. 

President Vējonis tog vid presskonferensen upp att Finland och Sverige deltagit i toppmötet i Warszawa. 

”Lettland är helt och hållet för ett förstärkt samarbete mellan Nato och Finland och Sverige. Det var bra att Finland och Sverige deltog i toppmötet i Warszawa. Jag är säker på att samarbetet kommer att fortsätta. Mötet i Warszawa var bara startskottet”, sade president Vējonis. 

Beviljandet av dubbelt medborgarskap bör ses över 

Vid presskonferensen tog man även upp ländernas inre säkerhet och den säkerhetsrisk som dubbelt medborgarskap eventuellt kan medföra. Enligt president Niinistö är det skäl att diskutera ämnet. 

”Jag har redan diskuterat saken med tre finländska regeringar. Jag har även tagit upp frågan med ordförandena för riksdagspartierna. Finland beviljar dubbelt medborgarskap till medborgare i alla länder. I många europeiska länder beviljas dubbelt medborgarskap endast till personer från länder som i sin tur också beviljar dubbla medborgarskap”, sade president Niinistö.

Det här var den tredje gången inom en kort tid som presidenterna träffades.  Båda deltog både i Arraiolos-mötet i Bulgarien i september och i Natos toppmöte i Polen i juli. President Vējonis framförde en inbjudan till president Niinistö att besöka Lettland i samband med ländernas 100-årsfestligheter. Finland firar sitt 100-årsjubileum nästa år, Lettland 2018. 

Video av presskonferensen (på engelska)

Bilder

 President Niinistö tog emot Lettlands president Raimonds Vējonis den 1 november 2016. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Den officiella mottagningsceremonin i Spegelsalen i Presidentens slott. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Finlands och Lettlands nationalsånger. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Presidenterna diskuterar. Under besöket behandlades bland annat relationerna mellan Finland och Lettland, utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och aktuella EU-frågor. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli  Presidenterna vid delegationsdiskussionerna. Också energisäkerhet och miljöproblemen i Östersjön diskuterades. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Vid presskonferensen under besöket betonade president Niinistö att all verksamhet för att minska spänningarna i Östersjöregionen är viktig. ”Finland arbetar för det”, sade presidenten. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli