Makan till republikens president Jenni Haukio besökte aktivitetscentret för ukrainska barn i samband med statsbesöket i Sverige – nu inleds verksamhet även i Finland

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio gjorde ett statsbesök i Sverige den 17–18 maj 2022. Under besöket bekantade sig fru Haukio med aktivitetscentret för ukrainska barn tillsammans med drottning Silvia. Inspirerade av besöket och av Haukios uppmuntran berättade den svenska välgörenhetsorganisationen Beredskapslyftet att lägerverksamhet för ukrainska barn kommer att inledas även i Finland.

Beredskapslyftet ordnar två tre veckor långa sommarläger tillsammans med Nationalmuseet i juli-augusti. Ukrainska barn i åldern 6–10 år i Finland har bjudits in att delta i lägren.

”Med sommarlägerverksamheten främjas de ukrainska familjernas och barnens välbefinnande i en situation där de behöver allt det stöd vi kan ge dem. Nationalmuseet och Beredskapslyftet med sina samarbetspartner gör ett värdefullt arbete när de ordnar verksamhet enligt den svenska modellen även i Finland”, säger Jenni Haukio.

Målet för sommarlägerverksamheten är att skapa en trygg miljö för barn som kommer från Ukraina att tillbringa sommaren, lära sig nya saker, bekanta sig med den finländska kulturen och miljön i Helsingfors samt få rutiner och social interaktion i vardagen. Verksamheten finansierar med donationer från det finländska och svenska näringslivet. Beredskapslyftet har ordnat motsvarande sommarläger även i Stockholm i samarbete med Nordiska Museet och Tekniska Museet.

Mer information om lägerverksamheten:

Jenni Haukio och drottning Silvia besökte aktivitetscentret för ukrainska barn i samband med statsbesöket i Sverige den 18 maj 2022. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna