Namibias president besökte Finland

Copyright © Republikens presidents kansliPresident Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio önskade Namibias president Hifikepunye Pohamba och hans maka Penehupifo Pohamba välkomna på statsbesök i Finland den 12 november 2013. Copyright © Republikens presidents kansli

Namibias president Hifikepunye Pohamba med maka avlade statsbesök i Finland den 11–13 november. Republikens president Sauli Niinistö med maka tog emot gästerna i statsrådets festvåning Smolna tisdagen den 12 november.

Vid en presskonferens efter diskussionerna betonade president Niinistö de långvariga och goda relationerna mellan Finland och Namibia, som inleddes redan på 1800-talet med missionsverksamheten. ”Nuförtiden har våra länder omfattande kontakter såväl inom politiken som inom kultur-, undervisnings-, vetenskaps- och handelssektorn samt mellan kyrkorna.”

Finland har beslutat höja statusen för beskickningen i Windhoek till ambassad. Man fortsätter även att intensifiera samarbetet inom andra områden, såsom inom undervisningen och gruvdriften, sade president Niinistö. ”Gruvdriften i Namibia är en bransch som säkert intresserar finländska företag. Även detta är ett tecken på att vi har potential att öka vår handel och göra den mångsidigare.”

President Niinistö konstaterade att Namibia har gjort framsteg när det gäller demokrati och god förvaltning. Man behandlade även den torka som har drabbat landet och diskuterade regionala och globala frågor och utvecklingsutsikterna.

Finländska företag välkomna

President Pohamba tackade i sitt tal Finland för landets långvariga stöd till Namibia och önskade särskilt finländska företag välkomna att investera i Namibia. ”Affärsverksamhet gagnar bägge länderna”, påpekade president Pohamba.

”Finland har gjort mycket för vårt land”, sade president Pohamba. ”Under självständighetskampen sände vi unga till Finland för att studera. Många av dem har blivit högutbildade inom olika branscher, och bygger nu ett bättre Namibia.” President Pohamba presenterade den långvarige ministern Nickey Iyambo, som studerade i Finland på 1960-talet, som ingick i presidentens delegation på resan.

Efter presidenternas diskussioner följde en lunch med Helsingfors stad som värd, kransnedläggning på Sandudds begravningsplats samt ett besök på riksdagen. Dagen avslutades med middag på Ständerhuset med presidentparet som värd.

Under besökets sista dag ingick ett besök på Geologiska forskningscentralen och Helsingfors universitets bibliotek i programmet. President Pohamba träffade dessutom statsminister Jyrki Katainen samt i Finland bosatta namibier och representanter för Samfundet Finland-Namibia.

Bilder

 Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
 Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
 Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli State visit of President of Namibia Hifikepunye Pohamba on 11-13 November 2013. Copyright © Office of the President of the Republic
 Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
 Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök av Namibias president Hifikepunye Pohamba den 11.-13. 11. 2013. Copyright © Republikens presidents kansli