Nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter

Det blir nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter från och med den 1 juni 2018. Till första adjutant har förordnats nuvarande andra adjutant, överstelöjtnant Pasi Seppälä.

Republikens presidents nuvarande första adjutant, överstelöjtnant Petri Toivonen har beordrats till specialuppdrag vid Gardesjägarregementet från och med den 1 juni 2018 och till kommendör för Nylands jägarbataljon vid Gardesjägarregementet från och med den 1 juli 2018. Toivonen har tjänstgjort som adjutant för republikens president sedan 2012.

Till andra adjutant har förordnats nuvarande tredje adjutant, kommendörkapten Jan Brunberg. Till tredje adjutant har förordnats major Tino Savolainen från Uttis Jägarregemente.