Nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter

Det blir nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter den 1 oktober 2020. Till första adjutant har förordnats nuvarande andra adjutant, kommendör Jan Brunberg.

Republikens presidents nuvarande första adjutant, överstelöjtnant Pasi Seppälä har utnämnts till kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente vid Pansarbrigaden. Seppälä har tjänstgjort som adjutant till republikens president sedan 2014.

Till andra adjutant har förordnats nuvarande tredje adjutant, överstelöjtnant Tino Savolainen. Till tredje adjutant har förordnats major Ville Hukkanen från Försvarshögskolan.