Nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter

Det sker vissa omställningar bland republikens presidents adjutanter den 1 juni 2022. Till första adjutant har förordnats nuvarande andra adjutanten, överstelöjtnant Tino Savolainen.

Republikens presidents nuvarande första adjutant, kommendör Jan Brunberg, har utsetts till kommendör för Kustflottans sjätte Ytstridsflottilj inom Marinen. Han har tjänstgjort som adjutant till republikens president sedan 2016.

Till andra adjutant har förordnats nuvarande tredje adjutanten, överstelöjtnant Ville Hukkanen. Till tredje adjutant har förordnats kommendörkapten Anna Eronen från Marinstaben.