Överbefälhavarens dagorder Nr 3 till Försvarsmakten 100 år

Helsingfors den 4 juni 2018
 

I år firar vi Försvarsmaktens 100-årsjubileum. Under sin existens har Försvarsmakten kommit att bli en av hela folket uppskattad garant för vår självständighet och en av hörnstenarna i den.

I stunder av kris och prövning har vi varit tvungna, men också kunnat lita på vår egen förmåga att klara oss ur faran. Förtroendet och den därav spirande viljan och förmågan har burit Finland även genom svåra tider. Till detta arv och till vår försvarsvilja sätter vi vår tillit även i fortsättningen.

Veteranernas generation gjorde stora uppoffringar för vårt fosterland. Veteranernas led blir hela tiden glesare, men arvet efter dem bleknar inte, det bär vi ansvar för. Vi måste värna om vår stabilitet och våra andra nationella styrkor. Det är vår hedersskuld till alla dem som försvarat vårt land i krig. Försvarsmaktens grund läggande uppgift står fast, men verkställandet av den måste leva med tiden. Under de senaste åren har Försvarsmakten genomgått en ambitiös och delvis också svår reform.

Den har krävt stor flexibilitet av hela organisationen, men samtidigt gett ett bevis på den höga yrkeskunskap och det engagemang som de anställda vid Försvarsmakten har för att trygga Finland. Som ett resultat av reformen har Finland ett modernt och effektivt försvar med kapacitet till internationellt samarbete.

De snabba förändringarna i säkerhetsmiljön ställer Försvarsmakten inför nya utmaningar även framöver. Arbete för att trygga Finlands säkerhet bör göras utan uppehåll. Finlands säkerhet och försvaret av ett fritt och stabilt samhälle kräver även i framtiden insatser och vilja av både Försvarsmakten och varje finländare.

Låt mig framföra ett uppriktigt tack till det självständiga Finlands Försvarsmakt och till alla finländare som deltagit eller för närvarande deltar i försvaret av vår nation.

Försvarsmaktens överbefälhavare
Republikens president

Sauli Niinistö

pdf Överbefälhavarens dagorder