Polens president Duda och president Niinistö: Gemensam linje i frågor som gäller säkerheten kring Östersjön

Foto: Republikens presidents kansli

Bildtext: President Niinistö och fru Haukio tog emot statsbesök av Polens president Andrzej Duda och fru Agata Kornhauser-Duda. 

Säkerheten i Östersjöområdet stod i fokus i diskussionerna mellan president Sauli Niinistö och Polens president Andrzej Duda den 24 oktober 2017. President Duda är på statsbesök i Finland tillsammans med sin maka Agata Kornhauser-Duda den 23–25 oktober 2017.

Vid presskonferensen efter diskussionerna lyfte president Niinistö fram betydelsen av dialog. Han påminde om att Finland aktivt har understött en dialog mellan länderna i Östersjöområdet och särskilt mellan Nato och Ryssland. Som exempel på de framsteg nämnde han flygsäkerheten, ett ämne som Ryssland och Nato har fört överläggningar om i Nato-Ryssland-rådet.

”Det är små steg, men vi lever i en värld där varje litet steg är betydelsefullt”, sade president Niinistö.

”Polen och Finland delar i stort sett samma bedömning om säkerhetssituationen i Östersjöregionen, och detsamma gäller vår syn på hur vi ska svara på eventuella säkerhetshot”, sade president Andrzej Duda.

Presidenterna diskuterade både i enrum och i en bredare sammansättning. De förde också en diskussion om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. President Niinistö har ofta upprepat frågan om hurdan en union som inte svarar för sina medborgares säkerhet är.

På agendan stod även Ryssland och krisen i Ukraina. ”Vi diskuterade sanktionerna mot Ryssland, och dryftade dessutom olika sätt att föra diskussioner med Ryssland”, sade president Duda. I fråga om Ukraina diskuterade presidenterna bland annat de framförda förslagen om att skicka fredsbevarare till landet.

President Niinistö gratulerade Polen med anledning av landets tvååriga medlemskap i FN:s säkerhetsråd som börjar nästa år.

Samtidigt framförde president Niinistö en önskan till Polen: ”Vi hoppas att Polen beslutsamt tar upp situationen för minoritetsfolket rohingya i Myanmar. Den är katastrofal.”

Rättsstatsprincipen som föremål för samtal

Presidenterna samtalade också om rättsstaten och tvisten mellan Polen och Europeiska unionen.

President Niinistö betonade att då länder blir medlemmar i Europeiska unionen ska de fylla de så kallade Köpenhamnskriterierna och det är klart att EU-länderna ska fylla samma kriterier så länge de är medlemmar i unionen.

”Det vore mycket viktigt att Warszawa och Bryssel hittar en lösning på den debatt som förs inom unionen. Vi måste vara enhetliga och starka när vi möter de externa utmaningar som EU ställs inför, såsom klimatförändringen, migrationen och säkerhetshoten. Om situationen försvåras utanför EU flyr människorna från de områden där de inte längre kan bo. På dessa problem måste vi tillsammans kunna erbjuda lösningar”, sade president Niinistö.

Bägge länder har orsak till fest

President Niinistö sade sig vara glad över att president Duda besöker Finland i år då vi firar vårt 100-årsjubileum. Samtidigt påpekade han att det finns orsak till fest även nästa år då det är Polens tur att fira 100-årsjubileet av landets återfunna självständighet. President Duda lyckönskade Finland med anledning av 100-årsjubileet och önskade presidentparet välkommet till Polen nästa år. Orsak till fest är det också 2019 när det har förflutit 100 år sedan Finland och Polen upprättade diplomatiska förbindelser.

Video: Polens president på statsbesök i Finland

Video: Presskongerensen

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli