President Mauno Koivisto 90 år

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 58/2013
1.11.2013

 President Mauno Koivisto fyller 90 år den 25 november 2013. President Koivisto firar sin födelsedag i kretsen av de närmaste utan officiellt program. President Koivisto ger inte födelsedagsintervjuer. Enligt president Mauno Koivistos önskemål ombeds eventuella hågkomster riktas till de av honom valda stiftelserna som stöder forsknings-, undervisnings- och kulturverksamhet.

Kansan sivistysrahasto
konto: Nordea FI85 1521 3000 0060 09
referens: Mauno Koivisto 90 vuotta

Suomen Kulttuurirahasto
konto: Nordea FI73 1572 3000 0114 86
referens: Mauno Koivisto 90 vuotta

Svenska Kulturfonden
konto: Aktia FI46 4055 4020 0000 20 [kontonumret har korrigerats]
referens: Mauno Koivisto 90 år