President Mauno Koivisto jordfästs i Helsingfors domkyrka och begravs på Sandudds begravningsplats

Statsrådets kommunikationsavdelning  
Pressmeddelande 243/2017
17.5.2017

President Mauno Koivistos jordfästning äger rum i Helsingfors domkyrka på Kristi himmelsfärdsdag torsdagen den 25 maj kl. 13. Jordfästningen förrättas av biskop Eero Huovinen. Statsrådet fattade onsdagen den 17 maj beslut om president Koivistos statsbegravning.

President Koivisto begravs med militära hedersbetygelser på Sandudds begravningsplats på området där president Urho Kekkonens och Risto Rytis gravar finns. Allmänheten är välkommen att följa begravningsföljet, som kör i kortege från Domkyrkan och via statsrådsborgen, Finlands Bank och Presidentens slott till Sandudd. En minnesstund hålls för inbjudna gäster i Ständerhuset.

Begravningen kan följas i direktsändning på Yle TV1 och Yle Arenan och på Radio Suomi.

President Mauno Koivisto avled den 12 maj i Helsingfors i en ålder av 93 år. Koivisto var republiken Finlands president 1982–1994. Han var Finlands nionde president.

Mauno Henrik Koivisto föddes den 25 november 1923 i Åbo. I unga år var han bland annat hamnarbetare och folkskollärare. Vid sidan av arbetet studerade han och promoverades slutligen till filosofie doktor.

Koivisto var statsminister 1968–1970 och 1979–1982 samt finansminister 1966–1967 och 1972. Han var också ordförande i direktionen för Finlands Bank 1968–1982 och skötte ledningsuppgifter i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1958–1967. Under sin karriär innehade han även ett betydande antal förtroendeuppdrag och hedersmedlemskap.

Koivisto var den sista av Finlands presidenter som hade personlig erfarenhet av kriget. Han tjänstgjorde vid fronten i fortsättningskriget.

Utrikesminister Soini leder kommittén som förbereder begravningen

Statsrådet tillsatte onsdagen den 17 maj en kommitté som planerar begravningen. Utrikesminister Timo Soini är ordförande och statssekreterare Paula Lehtomäki vice ordförande för kommittén.

Medlemmar i kommittén är kanslichef Teemu Tanner och överstelöjtnant Petri Toivonen från republikens presidents kansli, understatssekreterare Timo Lankinen och kommunikationschef Päivi Paasikoski från statsrådets kansli, protokollchef Matti Heimonen och kommunikationsdirektör Jouni Mölsä från utrikesministeriet, övervaktmästare Petri Oittinen från Helsingfors domkyrkoförsamling, polischef Lasse Aapiofrån Helsingfors polis, brigadgeneral Kim Mattsson och överste Ahti Kurvinen från försvarsmakten, avdelningschef Mika Pösö från Finlands Bank samt som representant för de anhöriga diplomingenjör Heikki Allonen. Sekreterare för kommittén är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli.

En presskonferens om begravningsarrangemangen hålls måndagen den 22 maj.

Allmän sorgflaggning den 25 maj

Statsrådets kansli rekommenderar allmän sorgflaggning i hela landet på begravningsdagen den 25 maj. Närmare information om flaggningen ges måndagen den 22 maj.

Hedrande av minne

En kondoleansbok för president Mauno Koivisto lades fram tisdagen den 16 maj på Presidentens slott och ligger framme till fredagen den 19 maj. Kondoleansboken finns framlagd i Mariegatans entréhall torsdagen den 18 maj kl. 10–18 och fredagen den 19 maj kl. 10–15. Adressen är Mariegatan 2 (glasdörrarna).

Kondoleanser kan också framföras på webben på koivisto.presidentti.fi/. Webbsidan är öppen lika länge som boken ligger framlagd.

I stället för blomsterhyllningar kan minnet av Koivisto hedras genom en gåva till följande fonder som stöder forsknings-, undervisnings- och kulturverksamhet:

Folkets Bildningsfond (stiftelsens ombudsman Ulla Vuolanne)
kontot Nordea FI85 1521 3000 0060 09

Suomen Kulttuurirahasto (överombudsman Antti Arjava)
kontot Nordea FI73 1572 3000 0114 86

Svenska Kulturfonden (direktör Leif Jakobsson)
kontot Aktia FI46 4055 4020 0000 20

I meddelandet ska anges ”Till minne av president Mauno Koivisto”.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 (om statsbegravningar i allmänhet) och Päivi Paasikoski, kommunikationschef, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli