President Mauno Koivistos statsbegravning den 25 maj

President Mauno Koivisto.

President Mauno Koivisto.

Statsrådets kommunikationsavdelning
22.5.2017
Pressmeddelande 255/2017

President Mauno Koivistos statsbegravning hålls på Kristi himmelsfärdsdag torsdagen den 25 maj. Jordfästningen äger rum i Helsingfors domkyrka kl. 13. Jordfästningen förrättas av biskop Eero Huovinen.

President Koivisto begravs med militära hedersbetygelser på Sandudds begravningsplats på området där president Urho Kekkonens och Risto Rytis gravar finns.  En minnesstund hålls för inbjudna gäster i Ständerhuset.

I begravningsarrangemangen har beaktats traditionerna i anslutning till statsbegravningar, president Koivistos personhistoria och de anhörigas önskemål.

Begravningen kan följas i direktsändning på Yle TV1 och Yle Arenan och på Radio Suomi. 

Jordfästning i Helsingfors domkyrka

Jordfästningen inleds med Sorgmusik op. 111b av Jean Sibelius, varefter Helsingfors domkyrkas gosskör Cantores Minores sjunger Suomalainen rukous (Finsk bön) av Taneli Kuusisto.

Seppo Murto är organist och Harri Viitanen kantor vid jordfästningen. Kören leds av kapellmästare Hannu Norjanen.

Blomsterhyllningar lämnas av anhöriga, republikens president, president Martti Ahtisaari, president Tarja Halonen, riksdagen och statsrådet. Efter blomsterhyllningarna spelar Gardets musikkår under ledning av överkapellmästare Jyrki Koskinen Andante festivo av Jean Sibelius.

Före jordfästningsorden sjungs psalm 600, Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan (Av goda makter underbart bevarad). Kören Cantores Minores framför Sydämeni laulu (Mitt hjärtas sång) av Jean Sibelius.

Jordfästningsorden föregås av bön och bibelläsning. Jordfästningen förrättas av biskop Eero Huovinen.

Professor Jorma Hynninen framför Veteraanin iltahuuto (Veteranens kvällssång) av Kalervo Hämäläinen tillsammans med Cantores Minores och Gardets musikkår. Efter Herrens bön och Herrens välsignelse sjungs psalm 396, Sua kohti Herrani (Närmare, Gud, till dig), enligt äldre texten.

Republikens president Sauli Niinistö håller ett minnestal. 

I slutet av jordfästningen framför Cantores Minores Finlandia-hymnen av Jean Sibelius.  Avslutande musik är Narvamarschen som framförs av Gardets musikkår.

Kistbärare i kyrkan är generaler och amiraler som tjänstgör för närvarande. Framför kistan går kommendör för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg och chef för gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Jaakko Kaukanen.

Begravningståget till Sandudd

President Koivistos begravningståg avgår från Helsingfors domkyrka cirka kl. 14.30 och är framme i Sandudd cirka kl. 15.

Kortegen eskorteras av ridande poliser och kör längs med Unionsgatan–Alexandersgatan–Snellmansgatan–Estnäsgatan–Sjötullsgatan–Norra kajen–Norra Esplanaden–Mannerheimvägen–Arkadiagatan–Sandudd. 

Begravningståget stannar upp vid Statsrådborgen, Finlands Bank och Presidentens slott.

Hedersbetygelserna framför Presidentens slott avges av en hedersavdelning som består av arméns, marinens och flygvapnets hedersplutoner. Begravningståget och hedersavdelningen håller en tyst minut, under vilken republikens presidents flagga sänks för att hedra president Koivisto. Efter den tysta minuten avger hedersavdelningen militära hedersbetygelser medan före detta överbefälhavaren granskar soldaterna för sista gången.

Alla lutherska kyrkor i Helsingfors ringer i sina klockor under begravningståget. Kyrkklockorna slutar ringa när begravningståget kommer till Sandudd, varefter klockorna i Sandudds kapell börjar ringa.

President Koivisto begravs med militära hedersbetygelser på Sandudds begravningsplats på området där president Urho Kekkonens och Risto Rytis gravar finns. Kistbärare i Sandudd är president Koivistos före detta adjutanter. Gardets musikkår och ett hederskompani som tillsatts av Gardesjägarregementet svarar för hedersbetygelserna. Kören Ylioppilaskunnan Laulajat framför sången Oi kallis Suomenmaa (O kära fosterland).

Minnesstund i Ständerhuset

Efter gravläggningen hålls en minnesstund för inbjudna gäster i Ständerhuset med början cirka kl. 16. Manskören Naskalit från Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo inleder minnesstunden med sång under ledning av Tommi Saalas. Kören framför Anton Bruckners verk Locus iste. Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo inledde sin manskörsverksamhet 1919.

Minnesstunden inleds med ett anförande av Heikki Allonen som representerar de anhöriga. Statsminister Juha Sipilä framför minnesord och före detta statsminister Paavo Lipponen håller ett minnestal. Vid minnesstunden framträder sopran Tuuli Takala, som ackompanjeras av pianist Tuula Hällström, med sångerna Laululle (Till sången) av Yrjö Kilpinen, Rauha (Fred) av Ilmari Hannikainen och Sinulle (Till dig) av Oskar Merikanto.

Allmänhetens deltagande

Begravningståget, som avgår cirka kl. 14.30 från Helsingfors domkyrka till Sandudd, kan följas längs med hela rutten vid sidan av vägen. Allmänheten har möjlighet att delta i jordfästningen i Helsingfors domkyrka. Ingång till kyrkan sker via sidodörrarna från kl. 11.30. Deltagande ombeds ha intagit sina platser i kyrkan senast kl. 12.30.

Sorgflaggning

Statsrådets kansli har beslutat att alla statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga på halv stång under statsbegravningen. Hela landet ombeds delta i sorgflaggningen. Flaggningen börjar den 25 maj kl. 8 och slutar kl. 21. Minnesstunden beräknas ta slut 17.30 och då hissas flaggorna i topp.

Hedrande av minne

I stället för blomsterhyllningar kan minnet av Koivisto hedras genom en gåva till följande fonder som stöder forsknings-, undervisnings- och kulturverksamhet:

Folkets Bildningsfond (Nordea FI85 1521 3000 0060 09)
Suomen Kulttuurirahasto (Nordea FI73 1572 3000 0114 86)
Svenska Kulturfonden (Aktia FI46 4055 4020 0000 20)

I meddelandet ska anges ”Till minne av president Mauno Koivisto”.

Före jordfästningen, kl. 9.30–11, nedlägger vissa på förhand bestämda aktörer kransar i kyrkan. Kontaktperson: Anna-Maria Salomaa, ambassadråd, utrikesministeriets protokolltjänst, anna-maria.salomaa(a)formin.fi, tfn 050 431 6050.

Allmänheten har inte möjlighet att lämna blomsterhyllningar eller andra hyllningar i kyrkan.

Trafikarrangemang i Helsingfors centrum

På grund av president Koivistos begravningståg avstängs en del gator för fordonstrafik längs med rutten. Gator avstängs för trafik cirka kl. 14–16, vilket kan leda till trafikstockningar. Man ska därför undvika att köra bil inom området mellan Helsingfors domkyrka och Sandudds begravningsplats.

Före begravningen kommer det att utföras arbete för att förbättra stadsbilden, och därför ska alla fordon inom området flyttas mellan måndagen den 22 maj och tisdagen den 23 maj. Efter slutfört arbete råder det parkeringsförbud från och med tisdagen den 23 maj till och med torsdagen den 25 maj inom området. Begravningen kan orsaka korta avbrott i den lätta trafiken.

Ytterligare information om kollektivtrafiken under begravningsdagen finns på webbplatsen för Helsingforsregionens trafik www.hsl.fi/sv.

Ytterligare information:

Statsrådets kansli

Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, paula.lehtomaki(a)vnk.fi
Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, timo.lankinen(a)vnk.fi
Päivi Paasikoski, kommunikationschef, tfn 040 547 6279, paivi.paasikoski(a)vnk.fi

Utrikesministeriet

Matti Heimonen, protokollchef, tfn 0295 351 484, matti.heimonen(a)formin.fi
Jouni Mölsä, kommunikationsdirektör, tfn 050 430 6517, jouni.molsa(a)formin.fi

Helsingfors domkyrkoförsamling

Petri Oittinen, övervaktmästare, tfn 050 500 4194, petri.oittinen(a)evl.fi

Försvarsmakten

Ahti Kurvinen, överste, tfn 0299 421 100, ahti.kurvinen(a)mil.fi
Eero Karhuvaara, informationschef, tfn 0299 500 720, eero.karhuvaara(a)mil.fi
Juuso Metsälä, informatör, Gardesjägarregementet, tfn 0299 421 233, juuso.metsala(a)mil.fi 

Trafikarrangemang 

Heikki Porola, överkommissarie, tfn 0295 474 500
Reijo Alaoja, teknisk sakkunnig, Helsingfors stads byggnadskontor, tfn 09 3103 8976