President Niinistö: Allmän värnplikt hörnsten i det finska försvarssystemet

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

”Den allmänna värnplikten har varit en hörnsten i det finska försvarssystemet under hela den tid det självständiga Finlands försvarsmakt existerat. Bara genom en allmän värnplikt kan vi garantera en tillräcklig krigstida truppstyrka och därmed trygga hela landets försvar”, sade republikens president Sauli Niinistö på den riksomfattande Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. President Niinistö utförde en paradinspektion på Senatstorget och tog emot paraden.

Utvecklingen mot utslagning är ett allvarligt hot, som vi alla måste bekämpa tillsammans, sade president Niinistö. ”Här gör försvarsmakten en egen viktig insats. Det gläder mig, att man inom försvarsmakten i rask takt har börjat genomföra rekommendationerna i Siilasmaa-rapporten som blev klar hösten 2010”.

Orsakerna till att de behövs en reform av försvarsmakten är enligt president Niinistö många: antalet personer i uppbådsålder minskar, kostnaderna ökar och hoten mot vår säkerhet förändras och blir mer komplexa. ”I den debatt som förts kring reformen har man i huvudsak fokuserat på allt det vi måste avstå ifrån. Det faktum att reformen primärt syftar till att upprätthålla en tillräcklig nationell försvarsförmåga också i framtiden har fått mindre uppmärksamhet.”

Diskussionen kring försvarsmaktsreformen har i rätt stor utsträckning fokuserat på de olika truppförbandens framtid, sade president Niinistö. ”I och för sig förstår jag väl att nedläggningen eller förflyttningen av ett truppförband som har funnits på en ort i årtionden innebär en stor förändring som kan medföra betydande problem. Därför är det viktigt att myndigheterna tillsammans funderar på hur man i detta läge skulle kunna stödja de orter som drabbas av reformen och dem som arbetar där.”

Det är viktigt att försvarsmakten också i framtiden har hela folkets stöd. ”Utan finländarnas fasta vilja att försvara sitt land förmår inte försvarsmakten utföra sin uppgift. Vi behöver denna vilja att arbeta för ett fritt fosterland också under de kommande åren, när vi möter nya utmaningar.”

Bilder

 Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli