President Niinistö avslutade diskussionerna på Gullranda: Tryggheten i livet måste garanteras

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

”Tryggheten för oss finländare är i stor utsträckning beroende av hur övriga finländares trygghet, tryggheten i livet, har garanterats”, sade republikens president Sauli Niinistö vid Gullrandadiskussionernas avslutningssession måndagen den 9 juni. ”Vi borde se till att så få finländare som möjligt i grunden är besvikna på sin tillvaro som finländare.”

President Niinistö ansåg att tryggheten i livet, utöver ”pratet om Nato och Ryssland” väsentligt anknyter till säkerhetsuppfattningen. ”Detta för oss in på ekonomin. Inte har ju ekonomin någon annan uppgift än att trygga människors liv”, sade president Niinistö.

Vid diskussionerna, som avslutades i måndags, behandlades bl.a. Ryssland, cyber- och informationsverksamheten, det nationella försvaret och metoder för ekonomisk och samhällelig förnyelse.

”Ni har byggt upp detta evenemang. Jag är er ett stort tack skyldig”, sade presidenten.

Sammandrag från gruppdiskussionerna: Europa, det nationella försvaret och cyberverksamheten

Den avslutande diskussionen inleddes med att gruppdiskussionernas moderatorer sammanfattade de diskussioner som förts. Direktören för Utrikespolitiska institutet, Teija Tiilikainen, ledde gruppen med temat Europa och berättade att gruppen var enig om att unionens gemensamma intresse och uppgift har fördunklats för allmänheten och beslutsfattarna. Integrationen gagnar dock medlemsstaterna.

Om den gemensamma valutan konstaterades det att misstag har begåtts, men att det inte lönar sig att montera ned systemet, utan att förbättra det. Man måste lära sig av sina misstag.

Den grupp som behandlade det nationella försvaret diskuterade den förändrade omvärlden (krisen i Ukraina), försvarets resurser och internationellt samarbete.

Man kan inte lägga ut ett starkt nationellt försvar på entreprenad, konstaterade gruppen enhälligt. Det europeiska försvarssamarbetet ska inte ringaktas. Den politiska gemenskapen skapar säkerhet i sig, även om EU inte har några egentliga militära strukturer. I fråga om Natomedlemskapet efterlystes en faktabaserad rapport som också kunde behandla andra element av internationellt samarbete. Gruppen leddes av verkställande direktören för Finlands näringsliv, Jyri Häkämies.

Den grupp som behandlade cyber- och informationsverksamheten leddes av redaktör Jarmo Mäkelä. Inom gruppen var man ense om att Ryssland anser sig föra ett informationskrig om värderingar med väst. ”En försvarsstrid där angrepp är bästa försvar.” Å andra sidan är aktionerna så grova, att de inte finner gensvar bland allmänheten i Finland, utan avvisas.

Något cyberkrig har det ännu inte varit fråga om, men däremot cyberattacker. Finland har en mängd exceptionella styrkeområden i cybervärlden. I Finland finns ett viruslaboratorium och datasäkerhetsnivån är internationellt sett god. Också förhållandet mellan den privata och den offentliga sektorn bygger på ett gott samarbete och tillit.

Under den fria diskussionen kommenterades behållningen av Gullrandadiskussionerna mångsidigt. ”Det har talats mycket om hotbilder. Man bör komma ihåg att Ryssland är ett land med obegränsad intellektuell potential”, påpekade redaktör Anna-Lena Laurén. Enligt utvecklingsminister Pekka Haavisto är stereotypier farliga, och han önskade mer diskussion om Ryssland inom ramen för människorätts- och demokratifrågor.

Enligt Helsingin Sanomats chefredaktör Kaius Niemi är finländarna mycket intresserade också av de frågor som behandlades i Gullranda. Nyheter om Ukraina läses också av unga.

Var finns Finlands sammanhållande kraft?

På eftermiddagen diskuterades Finlands framtid under rubriken ”Finlands sammanhållande kraft – hur ska ekonomin och samhället utvecklas?”

Direktören för Näringslivets delegation Matti Apunen var diskussionsledare och inledde diskussionen med påståendet att Finland övergått till en tid av bestående långsam tillväxt och att vårt land präglas av stagnation. Paneldebattörerna medgav att situationen är allvarlig och man sökte orsaker till detta i såväl förändringarna i världsekonomin som de inhemska strukturerna.

Man ansåg dock att det även fanns hopp. Den unga generationen är bättre utbildad, friskare och mera språkkunnig än den tidigare och betonar rättvisa, sade ungdomsdirektören Tommi Laitio. Enligt redaktör Saska Saarikoski är vi långt ifrån världens undergång. Finland är en stark stat med enorma starka sidor som man kan bygga på.

Den ökade företagarandan sågs som en positiv sak, och Aalto-universitetets Startup Sauna får besök ända från utlandet.

I många inlägg föreslogs avvecklandet av onödig reglering som en lösning. Exempel på onödig byråkrati sågs inom såväl tillståndsärenden och beskattning som övervakningen av jordbruket. Även reformerna av statens centrala förvaltning och valsystemet diskuterades.

Gullrandadiskussionernas webbsidor (videoinspelningar av diskussionerna)