President Niinistö bekantade sig med en kodskola för barn

Femåriga Ulla Schulman visade sina programmeringskunskaper för presidenten, pappa Johan Schulman sitter bredvid. Copyright © Republikens presidents kansli

Femåriga Ulla Schulman visade sina programmeringskunskaper för presidenten, pappa Johan Schulman sitter bredvid. Copyright © Republikens presidents kansli

”Det här var ju spännande”, sade republikens president Sauli Niinistö, då han lärde sig grunderna för kodning i Bibliotek 10 i Helsingfors tisdagen den 19 januari. Presidenten var inte den enda ivriga kodaren, det pågick nämligen en kodskola för barn, där 4–9-åringar bekantade sig med kodning tillsammans med en vårdnadshavare.

Presidenten prövade på att koda och passade samtidigt på att bekanta sig med de övriga deltagarna i kodskolan. I undervisningen används verktyget Turtle Roy, som bygger på öppen kod. Helsingforsbon Ulla Schulman, 5 år, visade för presidenten hur sköldpaddan Roy rör sig på hennes kommando. ”Om jag får problem, får jag säkert hjälp av Ulla”, konstaterade presidenten.

Enligt president Niinistö behövs kunskaper i kodning i allt högre grad, eftersom framtiden blir allt mer digital. ”Kodskolan ger sådana grundläggande medborgarfärdigheter som dessa framtidens vuxna säkert behöver, kanske till och med i vardagslivet.”

Målsättningen för kodskolan för barn är att lära ut grunderna för kodning och att hjälpa barnen att förstå omvärlden bättre. Meningen är inte att alla ska bli kodare, utan grundläggande kunskaper är till hjälp vid övergången från passiv användare till aktiv användare av system.

Den första öppna kodskolan ordnades i januari 2014. Idén att ordna en kodskola uppstod på initiativ av Juha Paananen, som nu är rektor för skolan. Han höll till en början datorundervisning för sin 4-åriga dotter, och även arbetskamraterna började ta med sina barn till lektionerna.

Evenemangen är ett par timmar långa och har ordnats av företag i IT-branschen, bibliotek och organisationer på olika håll i Finland. Kodskolor har redan börjat ordnas i Tyskland (Code Schule) och man har för avsikt att sprida konceptet också till Japan.

'Nu ska du vända sköldpaddans nos nedåt', anvisade kodskolans lärare Markus Lindqvist (till vänster) och kodskolans rektor Juha Paananen, skolans upphovsman. Copyright © Republikens presidents kansli

’Nu ska du vända sköldpaddans nos nedåt’, anvisade kodskolans lärare Markus Lindqvist (till vänster) och kodskolans rektor Juha Paananen, skolans upphovsman. Copyright © Republikens presidents kansli

Iines Satomäki, 6 år, och presidenten har likadana namnskyltar. Copyright © Republikens presidents kansli

Iines Satomäki, 6 år, och presidenten har likadana namnskyltar. Copyright © Republikens presidents kansli

Onni Everi, 5 år, från Kyrkslätt kom till kodskolan med sin mormor Sari Maaskola. Copyright © Republikens presidents kansli

Onni Everi, 5 år, från Kyrkslätt kom till kodskolan med sin mormor Sari Maaskola. Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli