President Niinistö bekantade sig med verkstadsverksamhet och sysselsättning för unga

Camilla Tarvainen lärde presidenten tygtryck i Omnias textil- och hantverksverkstad. Copyright © Republikens presidents kansli

Camilla Tarvainen lärde presidenten tygtryck i Omnias textil- och hantverksverkstad. Copyright © Republikens presidents kanslia

”Det råder en god anda här och ungdomarna har en klart positiv syn på framtiden. Det är det allra viktigaste”, sade president Sauli Niinistö på ungdomsverkstaden i Sökö, Esbo, torsdagen den 5 februari. President Niinistö bekantade sig med verkstadsverksamheten vid  Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia tillsammans med arbetsminister Lauri Ihalainen.

Presidenten och arbetsministern gick runt och pratade med ungdomarna i Omnias textil- och hantverksverkstad och i videoverkstaden. Handledarna och eleverna berättade om vardagen i verkstaden, om hur de sysselsatt sig och om sina planer för framtiden. President Niinistö fick praktisk undervisning i bl.a. tygtryck.

”Vi har haft bra ungdomar”, berättade verkstadsledare Lisbet Salomonsson-Manninen. Företagen borde dock fås med bättre i verksamheten. Verkstäderna gör samarbetet så smidigt som möjligt: en handledare i företagssamarbete stöder deltagarna när det gäller att söka jobb. Verkstaden vid Omnia har ett tätt samarbete med olika läroanstalter och erfarenheterna är goda.

I praktiken finns det verkstadsverksamhet i alla städer i Finland och i en del av kommunerna på landsbygden. Verkstäderna erbjuder en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd samt en individuell väg till utbildning, och möjlighet att slutföra den, eller en möjlighet att få arbete på arbetsmarknaden. Verkstäderna har en viktig roll när det gäller att genomföra ungdomsgarantin. I Finland finns det cirka 120 000 ungdomar under 30 år som endast har grundskoleexamen.

Allaktivitetshuset Hanna är ett lysande exempel

President Niinistö besöker allaktivitetshuset Hanna i Alphyddan. Copyright © Republikens presidents kanslia</div>

President Niinistö besöker allaktivitetshuset Hanna i Alphyddan. Copyright © Republikens presidents kanslia

Efter sitt besök i Esbo åkte president Niinistö till Alphyddan i Helsingfors, där han deltog i 10-årsjubileet för samarbetet i allaktivitetshuset Hanna (Kumppanuustalo Hanna). ”Detta är ett lysande exempel på hur man kan bygga gemenskap mitt i staden”, sade presidenten. Alppilan Työttömät Työnhakijat ry stod värd för besöket, och hade efter kaffet arrangerat en diskussion om sysselsättning i Villa Sture i anslutning till allaktivitetshuset.

I diskussionen deltog personer som deltagit i sysselsättningsprojekt i allaktivitetshuset Hanna samt medarbetare vid allaktivitetshuset och yrkesfolk inom det sociala området. Framför allt diskuterades den modell för skräddarsydd sysselsättning som används i allaktivitetshuset.

Deltagarna från Hanna berättade för presidenten om sin levnadsbana och om hur de sysselsatt sig. Allaktivitetshuset och gemenskapen där har varit ett stort stöd. ”Det är lätt att tappa bort sig själv. Ofta hänger det på så litet. De människor man har omkring sig kan vara väldigt avgörande”, sade presidenten. ”Men om man har tappat bort sig själv kan man hitta sig själv på nytt.”

Diskussionen leddes på begäran av Alppilan Työttömät socialhandledaren och koordinatorn Marjatta Vesterinen.

Alppilan Työttömät är en av de organisationer som verkar i allaktivitetshuset Hanna. Föreningen grundades 1998. Helsingfors stads allaktivitetshus Hanna inledde sin verksamhet i januari 2005.