President Niinistö besökte Åland

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte landskapet Åland den 8 juni 2016. Under sin resa bekantade sig president Niinistö med Lumparlands kommun, den enda kommun på Åland som ingen av republikens presidenter tidigare har besökt.  Dagen inleddes med diskussioner med representanter för landskapet på Ollas gård i Lumparby.  I diskussionerna deltog bland annat Johan Ehn, talman i Ålands landsting, Katrin Sjögren, landskapsråd, Peter Lindbäck, landshövding, Veronica Thörnroos, förste vice talman samt riksdagsledamot Mats Löfström.

Det första samtalsämnet var det svenska språkets ställning och hur den tryggas. Från landskapets sida betonade man det svenska språkets ställning och betydelse vid förverkligandet av självstyrelsen. Vidare diskuterade man konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen för Åland och dess självstyre. Också vindkraften togs upp i diskussionerna med representanterna för landskapet.

Presidenten fick dessutom en lägesrapport om reformen av självstyrelselagen för Åland av Roger Jansson, vice ordförande i Ålandskommittén, och kommittémedlemmen Gunnar Jansson. Kommittén har som mål att lämna ett nytt förslag om självstyrelsesystemet till riksdagen i början av 2018. Den reviderade självstyrelselagen avses träda i kraft 2022, när Ålands självstyrelse fyller 100 år.

Vid sitt möte med pressen kommenterade presidenten det svenska språkets ställning. ”Jag ser inte att det skett några förändringar i svenskans ställning. Under det senaste riksdagsvalet pågick en, låt oss säga, något animerad diskussion om svenskans ställning. Enligt min uppfattning har den diskussionen lagt sig. Och det är bra”, sade presidenten.

Vi värdesätter stabiliteten i Östersjöområdet och arbetar för att främja den, sade president Niinistö vid presskonferensen. ”I vårt samarbete med Sverige har vi som mål att stärka den stabiliteten. Det är också vad jag eftersträvar i mina dialoger med president Putin och president Obama.” Enligt president Niinistö har säkerhetsläget i Östersjöområdet blivit något mindre spänt under de senaste månaderna, exempelvis i fråga om luftrummet. ”Vi får hoppas att den gynnsamma utvecklingen fortsätter.  Det allra viktigaste är ändå att Minskavtalet verkställs.”

Makalösa maskiner på museet

Efter besöket på Ollas gård förflyttade sig presidenten och representanterna för landskapet till Lumparlands skola. Skolans 29 elever har redan sommarlov, men en del av dem hade fått sommarjobb och serverade presidenten lunch. Också andra invånare från Lumparland hade strömmat till för att välkomna presidenten med Ålandsflaggor i hand. Lumparlands kommun har 398 invånare och är en av Ålands minsta kommuner.

I programmet ingick också ett besök i Lumparlands kyrka, som byggdes på 1720-talet och är den äldsta träkyrkan på Åland, och i Långnäs hamn, där stora passagerarfartyg stannar till nattetid. Hamnens verkställande direktör Tor-Erik Söderlund berättade för presidenten om hamnens betydelse för Lumparland.

Som avslutning på besöket bekantade sig presidenten med Ålands sjöfartsmuseum, där doktor Hanna Hagmark-Cooper visade gästen runt. Museet har i år fått år vandringspriset Årets museum för sitt arbete med att främja museibranschens synlighet och inflytande. För tillfället visas två specialutställningar på museet: Makalösa maskiner, som bland annat lär besökarna hur en ångmaskin får ett fartyg att sätta sig i rörelse, och Champagne Galeasen, som berättar historien om det vrak som hittades i Ålands södra skärgård 2010. På museet träffade presidenten också verkställande direktören för Viking Line Jan Hanses, som berättade vad turismen och sjöfarten betyder för Åland.

Bilder

 Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli  Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli  Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 8 juni 2016. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli