President Niinistö besökte Borgå och inspekterade Försvarsmaktens lokalförsvarsövning

President Niinistö inspekterade den lokala försvarsövningen Kehä 1/22 som leddes av Gardesjägarregementet. På bilden även kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen och Vesa Sundqvist, distriktschef för försvarshögskolan. Foto: Lotta Laaksonen/Gardesjägarregementet

”De siffror som berättar om reservisternas och även andra finländares vilja att på något sätt delta i försvarsarbetet är nu rekordhöga”, sade republikens president Sauli Niinistö när han besökte Borgå torsdagen den 10 mars 2022.

Besöket inleddes med att president Niinistö inspekterade Gardesjägarregementets lokala försvarsövning Kehä 1/22. President Niinistö bekantade sig med den lokala bataljonens verksamhet och diskuterade med försvarsmaktens personal, med företrädare för de myndigheter och reservister som deltog i övningen.

President Niinistö sade att attityden hos deltagarna i övningen gjorde ett intryck på honom: ”Viljan. Den attityd som de medverkande hade. Viljan att göra sitt bästa och att vara med i försvaret.” Syftet med övningen, som ägde rum den 6–11 mars, var att utveckla de lokala truppernas prestationsförmåga och att öva samverkan med olika myndigheter.

Efter inspektionsbesöket träffade president Niinistö representanter för Borgå stad i Borgå stadshus. Temat för mötet var aktuella frågor i Borgåregionen. Med ungdomsfullmäktige i Borgå diskuterade presidenten fullmäktigearbetet samt de ungas vardag och välbefinnande. Ungdomsfullmäktige består av 24 fullmäktigeledamöter som representerar skolor, läroanstalter och andra grupper av unga i Borgå.