President Niinistö besökte Ryssland: Nuläget kräver åtminstone ett minimum av ömsesidigt förtroende

President Niinistö förde bilaterala diskussioner med Rysslands president Vladimir Putin i Moskva. 
Foto: Rysslands presidents presstjänst

President Niinistö förde bilaterala diskussioner med Rysslands president Vladimir Putin i Moskva. Foto: Rysslands presidents presstjänst

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök i Ryssland och träffade Rysslands president Vladimir Putin fredagen den 29 oktober 2021 i Moskva.

De officiella samtalen fördes på eftermiddagen i Kreml. Presidenterna diskuterade bland annat coronavirusläget, bilaterala frågor om exempelvis handel och skogssamarbete, arktiska frågor och andra internationella ärenden samt Helsingforsandan.

”På drygt tre timmar hann vi behandla många frågor”, sade president Niinistö vid ett videomöte för finländska medier efter diskussionerna.

President Niinistö berättade att presidenterna under samtalet hade konstaterat att handeln mellan Finland och Ryssland har ökat. När det gäller skogssamarbetet diskuterades till exempel skogarnas betydelse som kolsänka och skogsvård. ”Det här är en fråga som vi säkert återkommer till. Det innebär till exempel ett intensifierat samarbete vid skogsbränder och spridning av finländsk kompetens inom skogsvården.” President Niinistö berättade också att han tagit upp frågor kring virkesimporten till Finland.

Ryssland inledde i år sitt ordförandeskap i Arktiska rådet. President Niinistö berättade att många angelägenheter har gått i arv efter det finska ordförandeskapet, bland annat frågan om sotutsläpp. ”Det verkar som om Ryssland planerar att sammankalla stats- och regeringschefernas klimatrepresentanter till ett gemensamt möte just i klimatfrågor. Dessutom för Ryssland vidare tanken om ett toppmöte, vilket diskuterades redan under Finlands ordförandeskap.”

Vidare berättade presidenten att han under mötet hade fört fram tanken om Helsingforsandan, oberoende av ett eventuellt toppmöte år 2025 för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). President Niinistö konstaterade att behovet av en dialog i linje med Helsingforsandan rentav är större än under kalla krigets tid, då terrorbalansen var mycket konkret. ”I dag talar vi om artificiell intelligens, militär användning av rymdteknik, robotar och så vidare, och då blir så kallad spårning mycket svår. Denna situation – om någon – kräver minst sagt ett minimum av ömsesidigt förtroende mellan dem som är bäst på alla dessa för att de inte ska användas i skymundan.”

President Niinistö berättade dessutom att presidenterna också hade talat om andra internationella frågor.

Presidenterna träffades senast den 21 augusti 2019 när president Putin besökte Finland.