President Niinistö besökte Säkylä, Laitila och Raumo

Presidenten följde med utbildningen i strider i bosättningscentra i brigadens teknikhus och diskuterade med de militärer som deltog i övningen. Copyright © Republikens presidents kansli

Presidenten följde med utbildningen i strider i bosättningscentra i brigadens teknikhus och diskuterade med de militärer som deltog i övningen. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö gjorde tisdagen den 26 januari 2016 ett besök i Satakunta och Egentliga Finland.

Resan började i Säkylä, där republikens president inspekterade Björneborgs brigad. I krishanteringscentret fick president Niinistö en översikt över brigadens internationella verksamhet och situationen i självstyrelseområdet Kurdistan. I Säkylä utbildas finska fredsbevarare som kommer att åka till Erbil i norra Irak. Där kommer de att utbilda peshmerga-trupper som strider mot Daesh. Presidenten följde med utbildningen i strider i bosättningscentra i brigadens teknikhus och diskuterade med de militärer som deltog i övningen. ”Jag fick en mycket övertygande bild av deras inställning och yrkesskicklighet”, konstaterade president Niinistö.

Uppe till diskussion var också den jämställdhetsutbildning som fredsbevararna ska ges utgående från FN:s resolution 1325 (kvinnor, fred och säkerhet). President Niinistö anser att målen i Finlands nationella handlingsprogram för resolution 1325 är tillräckliga. ”Enligt min åsikt är målen rätt dimensionerade och i praktiken har de nåtts väl. Enligt genuint finsk sed gör vi det som vi har förbundit oss att göra”, sa presidenten i Säkylä.

President Niinistö hör till en grupp av påverkare i FN:s jämställdhetsorganisations kampanj HeForShe, och verkställandet av resolutionen är en del av engagemanget i kampanjen.

Från Laitila till Raumo

Från Säkylä fortsatte president Niinistö till Laitila, där han bekantade sig med läskedrycksfabriken Laitilan Wirvoitusjuomatehdas med verkställande direktör Rami Aarikka som guide. På fabrikens gård ordnades ett publikevenemang där de lokala medaljörerna i ungdomarnas VM i ishockey och ringette firades. Presidenten höll tal vid evenemanget och gick runt i publiken och diskuterade med laitilaborna.

På eftermiddagen bekantade sig president Niinistö med Seaside Industry Park, en företagspark för tungmetallindustri som uppstått på det f.d. varvsområdet i Raumo. Besöksobjekt under rundturen på varvet var ett av de ledande företagen i parken, varvsbolaget Rauma Marine Constructions.

Enligt Raumo stads stadsdirektör Kari Koski inlöste staden varvets byggnader och lösöre genom ett enhälligt beslut. ”Vi ville inte att kunnandet försvinner och arbetslösheten ökar”, sade Koski. Nu utgår man ifrån verksamhet i nätverk. ”Under 75 år har 1 500 fartyg byggts i Raumo. Fartygsbyggandet finns i raumobornas dna”, sade Heikki Pöntynen, verkställande direktör för Rauma Marine Constructions.

Det finns inga enkla lösningar

Besöket avslutades på eftermiddagen i köpcentret i centrum av Raumo, där president Niinistö träffade stadsbor och talade bl.a. om flyktingkrisen. Statsledningen håller hela tiden kontakt och lägesbilden är och förblir klar, sade presidenten. Några enkla lösningar finns det dock inte. Enligt president Niinistö är det t.ex. i fråga om läget vid östgränsen bra att framskrida förhandlingsvägen ett steg i taget.

President Niinistö behandlade i sitt tal också företagsparkens tanke om samverkan. ”Flera företag verkar där tillsammans, när företagsparken skapar sina ramar. En sådan samverkan skulle det löna sig att ta lärdom av också på andra håll”, sa presidenten med hänvisning bl.a. till arbetsmarknadsförhandlingarna som igen inleds.

Bilder

Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Säkylä, Laitila och Raumo den 26 januari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli