President Niinistö beviljade akademikers titel

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö beviljade akademikers titel åt två nya akademiker inom vetenskap vid en ceremoni i Ständerhuset i Helsingfors tisdagen den 18.2. Nya akademiker är Risto Nieminen, professor i teknisk fysik vid Aalto-universitet och Irma Thesleff, professor vid Helsingfors universitets biotekniska institut.

”Akademikerna har stigit ovanför sin egen vetenskapsgren genom att förespråka vetenskapen, och de är också viktiga förebilder när det gäller att föra fram vetenskapens roll och betydelse. I takt med att vikten av vetenskap och vetenskaplig relevans ökar behöver vi sådana här frontfigurer”, sade president Niinistö i sitt tal vid överräckningsceremonin.

Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av tolv mycket meriterade finländska vetenskapsidkare. Republikens president beviljar akademikertitlarna på framställning av Finlands Akademis styrelse.

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Av de nya akademikerna är Risto Nieminen dekan för högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitet, medlem av universitetets ledningsgrupp och professor. Han betraktas som en föregångare och vägvisare inom nanovetenskap och modellering av materialfysik inom den vetenskapliga forskningen. Irma Thesleff är en internationellt renommerad forskare som studerat de mekanismer som styr kroppsorganens utveckling. 

Vetenskapens och undervisningens nivå bör behållas

Enligt president Niinistö är nivån på den finländska forskningen god och, har varit det en lång tid. ”Våra toppforskare hör till de bästa i världen. Det bör dock noteras att vi i de senaste nordiska jämförelserna har sackat efter jämfört med de andra nordiska länderna. Denna utveckling måste stoppas”, sade president Niinistö.

President Niinistö påminde om att i en civiliserad stat har vetenskapen både ett egenvärde och ett instrumentellt värde när det gäller att lösa olika problem, och man borde inte se någon onödig konflikt mellan dessa. Vetenskapens betydelse kan likaså vara av olika slag: effekter på den övriga forskningen, effekter på samhället, effekter på näringslivet, effekter på livskvaliteten.

Enligt president Niinistö ligger Finlands traditionella styrka och internationella konkurrensfördel i en välutbildad befolkning. ”För nationens del är det viktigt att se till att vi inte tappar greppet när det gäller kunskapsnivån. ”

Forskningen som stöd för beslutsfattande

President Niinistö begrundade också i sitt tal den vetenskapliga kunskapens betydelse som stöd för beslutsfattande: ”För beslutsfattarna är det naturligtvis värdefullt att till sitt förfogande ha aktuell kunskap och information som baserar sig på forskning. I vissa frågor kan forskningen ge mycket tydliga svar, i andra frågor går det bara inte att få entydiga svar. Dagens ekonomiska debatt visar att forskarna i ekonomi kan ha mycket varierande uppfattningar om vilka ekonomisk-politiska åtgärder skulle vara behövliga och lämpliga. ”

”Vetenskaplig kunskap är dock bara en faktor när det gäller att fatta beslut. De vetenskapliga resultaten visar inte vilka val beslutsfattaren bör göra. Men de visar konsekvenserna av olika val. För beslutsfattarna lämnar vetenskaplig kunskap och information rum för värdeval”, sade president Niinistö.

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Presidenti Niinistöoch nya akademiker Irma Thesleff och Risto Nieminen. Copyright © Republikens presidents kansli