President Niinistö delade ut Millenniumpriset för teknologi till en pionjär inom solcellsteknologin

President Niinistö gratulerar vinnaren av Millenniumpriset för teknologi, Martin Green. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö gratulerar vinnaren av Millenniumpriset för teknologi, Martin Green. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Millenniumpriset för teknologi 2022 tilldelades den australiensiska professorn Martin Green från New South Wales universitet för utvecklingen av PERC-celler (Passivated Emitter and Rear Cell). Republikens president Sauli Niinistö delade ut priset tisdagen den 25 oktober 2022 i Helsingfors.

PERC-cellen, som utvecklades av professor Green och hans team, lanserades 1983 och PERC-tekniken utgör idag nästan 90 procent av marknaden för solceller.

I sitt gratulationstal konstaterade president Niinistö att klimatkrisen är en av de samverkande utmaningar vår planet står inför och att vi inte får förlora hoppet då det ännu finns tid att agera.

”Idag firar vi framstegen inom en av omställningens hörnstenar, nämligen solenergin. Solcellernas roll för att lösa klimatkrisen är betydelsefull genom att de minskar vårt beroende av fossila bränslen.”

”Professor Greens solcellsinnovation är ett framstående exempel på teknologi som kan användas av människor var som helst i världen. Av rika liksom av fattiga. Solpaneler kan installeras på anspråkslösa hus i byar på landsbygden, men också i förmögna bostadsområden i stora städer.”

Millenniumpriset för teknologi är ett av de mest prestigefyllda priserna inom vetenskap och teknik. Det internationella priset betonar vetenskapens och teknikens breda inverkan på välbefinnandet i samhället och delades nu ut för tionde gången. Värdet på priset uppgår till en miljon euro.

President Niinistö är Millenniumprisets beskyddare. Priset beviljas av Stiftelsen Teknikakademien TAF.