President Niinistö firade franska nationaldagen i Paris – säkerheten i Europa i fokus för diskussionen

Republikens president Sauli Niinistö deltar i festligheterna med anledning av Frankrikes nationaldag söndagen den 14 juli 2019 i Paris. Värd för besöket är Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltar i festligheterna med anledning av Frankrikes nationaldag söndagen den 14 juli 2019 i Paris. Värd för besöket är Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i firandet av den franska nationaldagen den 14 juli 2019 i Paris.

I år var det europeiska försvarssamarbetet tema för den traditionella nationaldagsparaden. I paraden medverkade förutom Finland även andra länder som deltar i det europeiska interventionsinitiativet (EI2) lanserat av Frankrike. Efter paraden förde president Niinistö diskussioner i enrum med president Macron.

Stats- och regeringscheferna för de länder som deltar i det Europeiska interventionsinitiativet samlades på inbjudan av president Macron på förmiddagen för att följa den anslående militärparaden på Champs-Élysées. Vid sidan av president Niinistö fanns bland annat också Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Estlands president Kersti Kaljulaid, Nederländernas premiärminister Mark Rutte, Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

I paraden som räckte två timmar deltog inemot 4 300 personer, 200 fordon och över 100 flygplan och helikoptrar. Länderna i det Europeiska interventionsinitiativet hade äran att få gå i täten för marschen. Finlands försvarsmakt hade tilldelat paraden en tretungad statsflagga och en hedersvakt med tre militärer.

Diskussion om säkerhets- och försvarssamarbetet i Europa

På eftermiddagen stod president Macron värd för en lunch med samma tema som paraden. Inbjudna gäster var de stats- och regeringschefer som deltog i paraden på förmiddagen. President Niinistö berättade senare för representanter av finländska medier att man under lunchen hade fört en utförlig diskussion om aktuella säkerhetsrelaterade frågor och säkerhetsprojekt inom Europeiska unionen eller det franskledda initiativet: ”Jag skulle säga att stämningen var enig, vilket är glädjande med tanke på att vi i Finland, även jag i över ett decennium, har talat om säkerhetsfrågor i Europa och nu står det helt klart att säkerheten ses som ett centralt ämne.”

President Niinistö berättade att man bland annat hade diskuterat interventionsinitiativet E12 och en eventuell utökning av dess medlemsantal.

”E12-initiativet är ju på väg att få in också nya ansökningar. Detta är en fråga vi måste lösa inom en snar framtid”, konstaterade presidenten. För närvarande medverkar följande åtta länder förutom Frankrike och Finland: Belgien, Danmark, Estland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Målet med initiativet är att stärka de europeiska ländernas försvarssamarbete och Europas handlingskraft genom att utveckla de deltagande ländernas ”strategiska kultur” och förbättra deras förmåga att förutse och förbereda sig för eventuella kriser.

Efter lunchen förde president Niinistö och president Macron en kort enskild diskussion där även Ryssland togs upp. President Niinistö sade att han gärna tar del av president Macrons tankar kring ämnet. ”Han har fört fram ett förslag om en så kallad europeisk säkerhetsarkitektur, där en aspekt skulle vara att skapa klarhet i eller förtydliga relationen till Ryssland. I samma andetag påpekar jag att detta inte innebär någon som helst återkallelse av eller lättnad i den grundläggande konstellation som råder till följd av läget i Ukraina eller andra omständigheter.”

Under besöket stod president Macron värd för en lunch för stats- och regeringscheferna. Efter lunchen diskuterade presidenterna Niinistö och Macron även i ett enskilt möte. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli