President Niinistö i FN:s generalförsamling: Vanliga människors sätt att tänka har en stor roll i bekämpningen av klimatförändringen

President Niinistö träffade FN:s generalsekreterare António Guterres den 22 september. UN Photo/Ariana Lindquist

Republikens president Sauli Niinistö deltog i öppnandet av den allmänna debatten i Förenta nationernas 74:e generalförsamling den 22–25 september 2019. I år var bland annat kampen mot klimatförändringar ett framträdande diskussionsämne i New York.

Vi vill leda genom exempel

Måndagen den 23 september talade president Niinistö vid ett klimattoppmöte under värdskap av FN:s generalsekreterare António Guterres. Syftet med mötet var att påskynda och effektivisera genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar.

I sitt anförande nämnde president Niinistö att Finlands nuvarande nationella klimatmål hör till de mest ambitiösa i världen. ”Regeringens mål är att vi ska uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi siktar på att som den första industriella ekonomin uppnå ett negativt koldioxidavtryck strax därefter. Ribban har satts mycket högt. Vi vill leda med exempel.”

Utöver toppmötet deltog president Niinistö i mötet COP25 Leaders Call for Climate Action med Frankrikes president Emmanuel Macron och Chiles president Sebastian Piñera som värdar.

Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Klimatkrisen kräver ledare, inte bara anhängare

Den så kallade högnivåveckan i FN:s generalförsamling fortsatte på tisdag med ländernas nationella anföranden. I sitt anförande talade president Niinistö särskilt om förtroende och klimatförändringen: ”Utan förtroende kan inte ens de bästa institutionerna leverera. Utan förtroende för institutioner har vi mindre möjlighet att agera tillsammans för att möta framtidens utmaningar. Och utan förtroende för en hållbar framtid kommer vi inte att kunna ha förtroende för varandra. Den onda cirkeln måste brytas”, sade presidenten.

President Niinistö konstaterade att vi inte längre kan undvika klimatkrisen helt. ”Vi måste alla intensifiera våra ansträngningar. Minska våra utsläpp, öka våra kolsänkor. Vi har inte råd att vänta på att andra ska agera först. Klimatkrisen kräver ledare, inte bara anhängare.”

I tisdagens program ingick dessutom bland annat en mottagning som Förenta staternas president Donald Trump stod värd för.

Vanliga människor och nytt sätt att tänka

Onsdagen den 25 september inleddes med Bloomberg Global Business Forum, där president Niinistö gav CNN:s redaktör Kate Bolduan en intervju om klimatförändringen. I intervjun betonade han vanliga människors betydelse i bekämpningen av klimatförändringen.

”Om vi i vårt eget beteende beaktar hur vår verksamhet påverkar klimatet, uppmuntrar vi samtidigt också andra att tänka likadant. Som politiker vet jag hur besvärligt det är att fatta svåra beslut. Men om den tanken finns som stöd i bakgrunden är det mycket lättare att fatta beslut.”

Utöver klimatforumet deltog president Niinistö i FN:s toppmöte om hållbar utveckling där han var en av moderatorerna för en diskussion om åtgärder för att uppnå en klimatneutral värld. Vid toppmötet bedömdes hur genomförandet av FN:s program för hållbar utveckling Agenda 2030 framskrider.

I sitt eget inledningsanförande lyfte president Niinistö fram den klimatkoalition mellan finansministrarna som leds av Finland och Chile, och koalitionens roll i förebyggandet av klimatförändringen och främjandet av hållbar utveckling: ”När vi har finansministrarna med oss börjar vi se den rätta förändringen. Principerna från Helsingfors hjälper oss att åstadkomma det nödvändiga paradigmskiftet.”

President Niinistö betonade åter en gång betydelsen av varje människas insats: ”Vanliga människors sätt att tänka är mycket viktigt. Ju mer människor engagerar sig i frågan, desto mer uppmuntrar de också regeringar och parlament att vara aktivare.”

President Niinistö var en av ordförandena i diskussionerna vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Under högnivåveckan hade president Niinistös dessutom flera andra bilaterala möten med bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres och UN Womens generaldirektör Phumzile Mlambo-Ngcuka.

President Niinistö var ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. I delegationen ingick också utrikesminister Pekka Haavisto, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari samt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.