President Niinistö deltog i ett demokratitoppmöte som president Biden stod värd för

Skärmdump: Summit for Democracy

Skärmdump: Summit for Democracy

Republikens president Sauli Niinistö deltog torsdagen den 9 december 2021 i ett demokratitoppmöte som Förenta staternas president Joe Biden stod värd för. Högnivådelen av toppmötet ordnades virtuellt.

”Vår erfarenhet visar att demokratiska institutioner, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen är hörnstenar för fred och utveckling”, sade president Niinistö i sitt anförande vid toppmötet.

Förenta staterna bjöd in över hundra stater till toppmötet. Teman för mötet är starkare demokrati och försvar av demokratin, bekämpning av korruption och stärkande av de mänskliga rättigheterna samt demokratins utmaningar.