President Niinistö deltog i festligheterna i samband med Ålands självstyrelsedag

Bild: Kjell SöderlundBild: Kjell Söderlund

Republikens president Sauli Niinistö med makan Jenni Haukio besökte Åland på självstyrelsedagen söndagen den 9 juni 2013.

Besöket inleddes på Eckerö, där presidentparet bekantade sig med Eckerö rederi samt Jakt och Fiskemuseet. President Niinistö träffade ledningen för landskapet och blev informerad om aktuella frågor gällande Åland. Vid diskussionerna behandlades bland annat revideringen av Ålands självstyrelselag.

Presidentparet bekantade sig också med Ålands unika natur på en myr, där det växer sällsynta orkidéväxter.

I Mariehamn deltog presidentparet i festligheterna i samband med självstyrelsedagen. Festligheterna inleddes på torget med en blomsternedläggningsceremoni och fortsatte på landskapsdagarna. I sitt hälsningstal konstaterade president Niinistö, att målet med revideringen av självstyrelselagen är en modern och smidig självstyrelse, som bidrar till det åländska samhällets utveckling samt till problemfria relationer mellan landskapet och riket. En revidering av lagstiftningen är emellertid tidskrävande och kräver mycket arbete både i riksdagen och i lagtinget, påminde presidenten. ”Minst lika viktigt är det att fokusera på ett praktiskt, flexibelt och även informellt samarbete mellan riket och landskapet.”

Bilder

 Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli < Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Åland den 9 juni 2013. Copyright © Republikens presidents kansli