President Niinistö deltog i FN:s generalförsamling i New York

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Förenta nationernas högnivåvecka som inledde FN:s 73:e generalförsamling den 23–28 september 2018 i New York i Förenta staterna. Under resan besökte president Niinistö även Washington.

Måndagen den 24 september deltog president Niinistö i fredstoppmötet Nelson Mandela Peace Summit till minnet av Nelson Mandela och i en mottagning med Förenta staternas president Donald Trump som värd.

Finlands nationella anförande i FN:s generalförsamling

Tisdagen den 25 september höll president Niinistö Finlands nationella anförande vid öppningen av Förenta nationernas generalförsamling.

”Vi kan inte längre ta den reglerbaserade ordningen för givet. Det är vårt gemensamma ansvar att aktivt försvara och utveckla den.”, sade president Niinistö i sitt tal. ”Finland ser Förenta nationerna som kärnan i det multilaterala systemet. Därför måste försvaret av multilateralism börja just här.”

President Niinistö sade att de tre pelarna för FN – fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling – har stått sig genom tiderna. Han framhöll att frågor som hållbarhet, klimatförändring och migration är väsentliga också med tanke på fred och säkerhet.

”Kvinnors, barns och ungas behov är fortfarande alltför ofta marginaliserade i fredsförhandlingar. Finland stöder insatser för att ge kvinnor en roll som aktiva deltagare i fredsprocesser genom det nordiska nätverket för kvinnliga medlare”, sade presidenten. Läs hela talet.

På tisdag kväll hade presidenten ett bilateralt möte med FN:s generalsekreterare António Guterres. Presidenten och generalsekreteraren diskuterade om klimatförändringen, Arktis och hållbar utveckling.

Suomen kansallinen puheenvuoro. Kuva: Katri Makkonen/Tasavallan presidentin kanslia

Jämställdhetsinitiativet HeForShe

Onsdagen den 26 september deltog president Niinistö i HeForShe IMPACT Summit i regi av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Vid evenemanget höll president Niinistö ett anförande i egenskap av företrädare för alla de staters och regeringars statschefer som hör till HeForShe-opinionsbildarna.

I sitt inledningsanförande betonade Niinistö att jämställdhet inte bara handlar om att förbättra kvinnors och flickors liv, utan att det också handlar om att främja stabilitet, säkerhet och fred.

”Att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män har varit ett medvetet mål ända sedan Finland blev självständigt och det har varit avgörande för vår framgång.”

President Niinistö berättade för en publik bestående av bland annat statschefer, företags- och universitetsledare samt FN:s goodwillambassadörer att resolutionen ”Kvinnor, fred och säkerhet” har varit en av Finlands utrikespolitiska prioriteringar i över ett decennium. Som en HeForShe-opinionsbildare är jag stolt över att Finland är en av de starkaste anhängarna av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women”.

På onsdag deltog president Niinistö också i klimattoppmötet One Planet Summit arrangerat av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Puheen jälkeen Brookings-instituutin johtaja Strobe Talbott haastatteli presidentti Niinistöä kanssa. Kuva: Katri Makkonen/Tasavallan presidentin kanslia

Tankesmedja vid Brookings Institution i Washington

Torsdagen den 27 september höll president Niinistö ett tal med rubriken ”Ett starkare Europa: Vårt gemensamma intresse” vid en tankesmedja vid forskningsinstitutet Brookings i Washington. Evenemanget ingick i det ansedda Alan and Jane Batkin International Leaders Forum vid Brookings Institution.

I sitt tal underströk presidenten betydelsen av samarbete och ett starkare Europa: ”En anda av att höra ihop ökar vår säkerhet och motståndskraft. Utan den är vi mycket mer utsatta för yttre hot.

Enligt presidenten är känslan av samhörighet och ett större ansvar för den egna säkerheten inte bara viktiga för Europa, men också för Förenta staterna och det transatlantiska samarbetet. ”Jag har redan i mer än ett årtionde efterlyst ett starkare europeiskt försvar. Det gläder mig att se att det äntligen börjar hända på detta område.” ”Ett starkare Europa betyder ett starkare Nato. Och ett starkare Europa är en nyttigare partner för Förenta staterna.” Läs hela talet.

På president Niinistös program stod även ett flertal bilaterala möten såväl i New York som i Washington.

Presidenten var ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. I delegationen ingick också utrikesminister Timo Soini, utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Bilder på Flickr