President Niinistö deltog i JEF-ländernas möte i London och träffade premiärminister Johnson

JEF-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde i London. Foto: Tim Hammond/No 10 Downing Street

JEF-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde i London. Foto: Tim Hammond/No 10 Downing Street

Republikens president Sauli Niinistö besökte London den 14–15 mars 2022. Niinistö deltog på inbjudan av Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i ett möte mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer och träffade Johnson bilateralt i hans tjänstebostad på Downing Street 10.

President Niinistö och premiärminister Johnson förde en ingående diskussion om läget i Ukraina, Ryssland och säkerheten i Europa.

De konstaterade att samarbetet mellan Storbritannien och Finland är djupt och att det kommer att utvecklas ytterligare. Försvarssamarbetet mellan länderna har intensifierats på ett målmedvetet sätt under de senaste åren, både bilateralt och inom ramen för JEF. ”Vi har Storbritanniens fulla stöd när vi fattar beslut, må det vara i vilken riktning som helst”, sade president Niinistö till medierna på eftermiddagen.

Under sitt möte med finländska medier konstaterade president Niinistö att farhågorna är särskilt stora i fråga om risken för en upptrappning av kriget i Ukraina. Presidenten lyfte fram dilemmat mellan, å ena sidan, behovet av att sätta stopp för dödandet och, å andra sidan, risken för en eskalering av kriget. ”Ekvationen är verkligen svår och jag ser att trycket för att få ett slut på dödandet på ett eller annat sätt bara kommer att öka.”

”Vi jobbade alla för samma sak”

Teman för JEF-mötet var Rysslands krigshandlingar, stödet till Ukraina och de långsiktiga effekterna av kriget. I början av mötet deltog också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i diskussionen via videolänk och rapporterade om det rådande läget i Ukraina.

President Niinistö berättade för medierna att det trots de allvarliga frågorna rådde en god anda vid mötet. ”Alla deltagare var starkt engagerade i samma sak.” Diskussionerna var inriktade på samordning av biståndet, utveckling av verksamheten mellan JEF-länderna bland annat i form av gemensamma övningar och konsekvenserna av de ekonomiska sanktionerna. ”Framför allt diskuterade vi hur framtiden ser ut om och när krisen, kriget, i något skede får en lösning.”

Under sitt besök träffade presidenten också bland annat prins Charles, ledaren för Labourpartiet Keir Starmer och Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Joint Expeditionary Force (JEF), som leds av Storbritannien, är en multilateral ram för försvarssamarbete. I samarbetet deltar förutom Storbritannien och Finland också Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Målet är att utveckla de deltagande ländernas militära beredskap med hjälp av gemensamma övningar, förebygga olika kriser och vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF:s huvudsakliga verksamhetsmiljö är Nordeuropa och Östersjöregionen.